Novice in medijske objave

Državno odvetništvo RS je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije danes izvedlo sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU. Tradicionalni tridnevni dogodek, ki ga organizira…

V organizaciji Državnega odvetništva RS se je danes, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, končala prva mednarodna konferenca zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki je potekala v…

Državno odvetništvo RS bo v času od 2. do 4. novembra 2021 v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije organiziralo mednarodno konferenco zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči.…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je včeraj objavilo sodbo v zadevi Toplak in Mrak proti Sloveniji. Ugotovilo je kršitev 13. člena Konvencije (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) v…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo sodbo v zadevi Pintar in ostali proti Sloveniji, ki se nanaša na skupno sedem pritožnikov. ESČP je ugotovilo kršitev 1. člena Protokola…

Prvega avgusta 2021 bo začel veljati Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana pred 70. leti in predstavlja enega od temeljnih…