Podpis sporazuma o sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani

Državno odvetništvo in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta dne 15. 5. 2023 podpisala sporazum o sodelovanju. V okviru sporazuma si bo Pravna fakulteta med drugim prizadevala, da se bodo njeni študentje seznanili s poslovanjem in izvajanjem nalog Državnega odvetništva in da bo sodelovanje študentov spodbujala v okviru študijskega procesa, Državno odvetništvo pa si bo prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu Državnega odvetništva. Predstavniki Državnega odvetništva bodo lahko kot zunanji strokovnjaki iz prakse predavali in na druge načine sodelovali v pedagoškem procesu ter po možnosti tudi pri raziskovalnem in projektnem delu. Instituciji se bosta poleg tega vzajemno vabili na dogodke ter se obveščali o projektih in dejavnostih.

Podoben sporazum o sodelovanju ima Državno odvetništvo že sklenjen s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.