Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva

Investicija, ki jo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost financira Evropska komisija, zagotavlja tehnične in organizacijske pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov z zunanjimi strankami prek spletne vstopne točke.

Omenjena vstopna točka bo zasnovana na predhodno definiranih obrazcih za najpogostejše vrste vlog oziroma vhodnih dokumentov in bo zunanjim strankam (državljanom, pravnim osebam in državnim organom) omogočala kreiranje, vnos in posredovanje zadevnih vlog, listin ali dokazil. Na drugi strani bo vstopna točka z vidika Državnega odvetništva prispevala k učinkovitejši digitalizaciji poslovnih procesov z zunanjimi strankami, saj zagotavlja delno poenotenje strukture, oblike in vsebine vhodnih dokumentov ter poenostavlja njihov prejem, evidentiranje, razvrščanje in obdelavo.

Celotna vrednost investicije, ki zajema razvoj vstopne točke, nakup ustrezne opreme ter izobraževanje in usposabljanje uporabnikov, znaša 165.750 EUR, pri čemer prispevek EU znaša 142.500 EUR. Predvideno obdobje izvajanja investicije je od decembra 2022 do julija 2024. Osnovni koraki projekta vključujejo izbiro in zaposlitev novega zaposlenega za delo na projektu, pripravo razpisne dokumentacije in izvedbo javnega naročila za izdelavo vstopne točke, izdelavo in testiranje vstopne točk ter izobraževanje in usposabljanje notranjih in zunanjih uporabnikov.

Osnovni podatki o projektu:

Naziv:                 Digitalizacija in povezljivost Državnega Odvetništva RS

Kratica:               D1G1P-DOdv

Koda:                  C2.K7.IN

Začetek:              12/2022

Konec:                 07/2024

Vrednost:            165.750 EUR

Sredstva EU:      142.500 EUR

Odg. oseba:        dr. Ana Kerševan

Vodja:                  Tatjana Pečar Rus