Vodstvo

Generalni državni odvetnik

mag. Jurij Groznik

Po opravljenem dveletnem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani, opravljenem pravniškem državnem izpitu in delu kot odvetniški kandidat v eni od večjih odvetniških pisarn v Sloveniji, je poklicno pot nadaljeval na takratnem državnem pravobranilstvu. Strokovno in odgovorno opravljanje dela kot strokovnega sodelavca, pomočnika državnega pravobranilca in nato še državnega pravobranilca ga je leta 2016 pripeljalo do uspešne kandidature za generalnega državnega pravobranilca. Ob uveljavitvi Zakona o državnem odvetništvu v letu 2017 je nadaljeval z vodenjem državnega odvetništva kot generalni državni odvetnik. Funkcija zahteva poznavanje različnih pravnih področij in prek ustreznih organizacijskih ukrepov vodi k iskanju sistemskih rešitev tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodnem področju.

Namestnica generalnega državnega odvetnika

Aleksandra Vrhunc Kovačič

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je z delom začela na Ministrstvu za šolstvo in šport. Po opravljenem dveletnem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu, se je kot strokovna sodelavka zaposlila na Okrajnem sodišču v Ljubljani, poklicno pot pa nadaljevala na takratnem javnem pravobranilstvu. Kasneje je bila imenovana na funkcijo državne pravobranilke, med drugim ji je bila zaupana tudi koordinacija dela na področju delovnega prava in prava socialne varnosti. Ob ustanovitvi delovnopravnega in socialno-pravnega oddelka na državnem odvetništvu je postala njegova vodja. Leta 2018 je bila za šestletni mandat imenovana za namestnico generalnega državnega odvetnika. Vrsto let je predsednica oziroma članica več delovnih oziroma projektnih skupin, ki se ukvarjajo predvsem z vprašanji javno-uslužbenskega statusa.

Generalna sekretarka

mag. Alenka Žagar

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu, je poklicno pot začela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delo je opravljala tudi na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju in bila v času prvega predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU del ekipe, ki je predsedovala delovnim skupinam pri Svetu EU. Vsebinsko se je pretežno ukvarjala z nacionalnim, evropskim in mednarodnim vidikom na področju socialne varnosti, z delovnopravnim področjem ter pravom družb. Sodelovala je tudi pri pripravi zakonodaje na omenjenih področjih. Na državnem odvetništvu se je zaposlila v letu 2019 in bila v letu 2020 imenovana na mesto generalne sekretarke za dobo petih let.