Vodstvo

Generalna državna odvetnica

dr. Ana Kerševan

Dr. Ana Kerševan je leta 2003 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, po pripravništvu v eni vidnejših ljubljanskih odvetniških pisarn za gospodarsko pravo ter sodniškem pripravništvu pa je leta 2006 opravila pravniški državni izpit. Leta 2007 je dokončala dvosmerni magistrski študij na Bucerius Law School/WHU – Otto Beisheim School of Management v nemškem Hamburgu, na podlagi česar ji je bil v Republiki Sloveniji priznan znanstveni naziv magister znanosti. Leta 2008 je prejela Fulbrightovo štipendijo, na podlagi katere je v letih 2008 in 2009 na Columbia Law School v New Yorku, ZDA, raziskovala pravne in poslovne vidike uporabe odprtokodnih programskih rešitev v podatkovnem managementu. Od leta 2009 do leta 2019 je bila zaposlena kot strokovna sodelavka na Oddelku za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. Leta 2017 je na ljubljanski Pravni fakulteti z odliko zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Začasni ukrepi v arbitražnem postopku in vloga nacionalnih sodišč v postopku njihove izdaje in izvršitve. V času doktorskega študija je bila prejemnica štipendije in raziskovalka na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht v Hamburgu. Leta 2019 se je kot višja državna odvetnica zaposlila na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Ljubljani, kjer je bila aktivna predvsem pri izdelavi pravnih mnenj na svetovalno analitičnem oddelku, obravnavala je spore na oddelku za civilno in gospodarsko pravo ter sodelovala pri zastopanju Republike Slovenije v investicijskih arbitražah. Leta 2022 jo je Vlada RS imenovala na mesto generalne državne odvetnice. Šestletni mandat je nastopila dne 27. 9. 2022.

Namestnica generalne državne odvetnice

Mateja Senih

Mateja Senih velja za eno najbolj izkušenih državnih odvetnic s skoraj 30 letno kariero na Državnem odvetništvu Republike Slovenije oziroma njegovem predhodniku, Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije. Na pravobranilstvu se je kot strokovna sodelavka zaposlila že leta 1994, leta 1997 pa je bila prvič imenovana na funkcijo državne pravobranilke. V času izvajanja funkcije je bila aktivna na praktično vseh področjih delovanja Državnega odvetništva, delo je opravljala predvsem na sedežu v Ljubljani, nekaj časa pa je vodila tudi zunanji oddelek v Novem mestu. Ima bogate izkušnje s pravnim svetovanjem in zastopanjem države na področju civilnega, gospodarskega, delovnega, stečajnega in stvarnega prava. Več let je oblikovala program vseh izobraževalnih dogodkov za državne pravobranilce, je predavateljica, članica številnih komisij in delovnih skupin ter soavtorica knjige Odškodninska odgovornost države (GV Založba, 2015). Mateja Senih je izkušena tudi na področju opravljanja vodstvenih nalog, saj je bila v obdobju med leti 2008 in 2017 namestnica trem zaporednim generalnim državnim pravobranilcem.

Generalna sekretarka

mag. Alenka Žagar

Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu, je poklicno pot začela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Delo je opravljala tudi na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju in bila v času prvega predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU del ekipe, ki je predsedovala delovnim skupinam pri Svetu EU. Vsebinsko se je pretežno ukvarjala z nacionalnim, evropskim in mednarodnim vidikom na področju socialne varnosti, z delovnopravnim področjem ter pravom družb. Sodelovala je tudi pri pripravi zakonodaje na omenjenih področjih. Na državnem odvetništvu se je zaposlila v letu 2019 in bila v letu 2020 imenovana na mesto generalne sekretarke za dobo petih let.