Novice in medijske objave

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritožbeni zadevi Q in R proti Sloveniji v sodbi z dne 8. februarja 2022 ugotovilo, da je bila pritožnici Q v postopku za izdajo dovoljenja za…

S Protokolom št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se skrajšuje rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), in sicer z…

Predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Robert Spano je ob začetku novega sodnega leta predstavil statistične podatke o sodni dejavnosti v letu 2021 ter dve dodatno uvedeni…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes v zadevi Šoba proti Sloveniji s sklepom odločilo, da je pritožba očitno neutemeljena.

Pritožnik je v pritožbi zatrjeval, da mu je na prvi stopnji…

Zaradi še vedno zaostrenih epidemioloških razmer je tudi letošnja Šola državnega odvetništva potekala na daljavo, in sicer 25. in 26. novembra. Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag.…

Državno odvetništvo RS je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije danes izvedlo sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU. Tradicionalni tridnevni dogodek, ki ga organizira…