Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku

Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku za nedoločen čas na sedežu Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ljubljani, ki je bil objavljen na spletnih straneh Državnega odvetništva Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 17. 8. 2023, je bila izbrana kandidatka.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Mariboru

Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta višji državni odvetnik na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Mariboru, ki je bil dne 19. 10. 2023 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva Republike Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI, je neuspešno zaključen.

V skladu s četrtim odstavkom 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) imajo prijavljeni kandidati pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II na Zunanjem oddelku na Ptuju

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta kandidat za državnega odvetnika II za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na Znanjem oddelku na Ptuju, ki je bil objavljen na spletni strani Državnega odvetništva Republike Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dne 15. 5. 2023, je bila izbrana kandidatka.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje ga. Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Celju

Na javnem natečaju za zasedbo dveh uradniških delovnih mest višji državni odvetnik za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Celju, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 13. 12. 2022, sta bili izbrani kandidatki.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku

Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 13. 12. 2022, je bila izbrana kandidatka.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.