Novice in medijske objave

Na slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2022, ki je potekala na Vrhovnem sodišču RS, je generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik med drugim izpostavil, da smo v času epidemije spoznali, kako si…

Državno odvetništvo RS najostreje obsoja umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja v Šmarju pri Jelšah. Umor pomeni napad na pravosodni sistem. Izvršitelji in njihovi pomočniki svoje delo opravljajo na…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritožbeni zadevi Q in R proti Sloveniji v sodbi z dne 8. februarja 2022 ugotovilo, da je bila pritožnici Q v postopku za izdajo dovoljenja za…

S Protokolom št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se skrajšuje rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), in sicer z…

Predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Robert Spano je ob začetku novega sodnega leta predstavil statistične podatke o sodni dejavnosti v letu 2021 ter dve dodatno uvedeni…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes v zadevi Šoba proti Sloveniji s sklepom odločilo, da je pritožba očitno neutemeljena.

Pritožnik je v pritožbi zatrjeval, da mu je na prvi stopnji…