Novice in medijske objave

V Dvorani Vladimirja Bračiča na Univerzi v Mariboru se je dne 23. marca 2023 pričelo že 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba v organizaciji Medicinske in Pravne fakultete Univerze v Mariboru v…

Državno odvetništvo je danes obiskal vršilec dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, g. Rado Fele. Z generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan in višjim državnim…

V dvorani Državnega sveta RS se je dne 21. 3. 2023 v soorganizaciji Državnega sveta RS in Državnega odvetništva RS odvil posvet z naslovom: "Kakšnega odvetnika potrebuje država?". Posvet je ponudil…

Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega…

Generalna državna odvetnica ter vodji delovnih skupin za umestitev Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ustavo Republike Slovenije in za spremembo Zakona o državnem odvetništvu, višja državna…

Na Državnem odvetništvu Republike Slovenije so se danes na delovnem sestanku srečali predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije z generalnim direktorjem Petrom Grumom ter predstavniki Državnega…