Novice in medijske objave

Gostje na 33. mednarodnem posvetu Medicina, pravo in družba 2024. Fotografije: Boris Vugrinec

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je kot predavateljica sodelovala na 33. tradicionalnem posvetu Medicina, pravo in družba. Dogodek, ki ga vsako leto organizirata Medicinska in Pravna…

V duhu krepitve sodelovanja in izmenjave mnenj sta generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in njena namestnica Mateja Senih obiskali Računsko sodišče Republike Slovenije, kjer ju je sprejela…

Ana Kerševan, Vesna Bergant Rakočević in Andrej Ekart. Foto: Boštjan Podlogar

Predstavnika Slovenskega sodniškega društva, predsednica Vesna Bergant Rakočević in podpredsednik Andrej Ekart, sta danes dopoldne Državnemu odvetništvu Republike Slovenije predala približno 300…

Emblem stebra na zeleni podlagi

Vlada Republike Slovenije je 11. januarja 2024 na predlog generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan imenovala višjo državno odvetnico Matejo Senih za namestnico generalne državne odvetnice na…

Emblem stebra na zeleni podlagi

Državni odvetniki podpiramo kolege sodnike in državne tožilce v pozivu k spoštovanju pravne države in vladavine prava in k spoštovanju odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tudi ustavne…

Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal slavnostni prevzem Informacijskega sistema Feniks,  ki se ga je udeležila ožja delovna skupina Državnega odvetništva Republike Slovenije za izgradnjo…