Zgodovina institucije

Ključni mejniki v razvoju državnega odvetništva

Sprejetje Zakona o Državnem odvetništvu Republike Slovenije

Sprejetje Zakona o državnem pravobranilstvu Republike Slovenije

Sprejetje Zakona o javnem pravobranilstvu in začetek delovanja Javnega pravobranilstva Socialistične republike Slovenije

Sprejetje Zakona o javnem pravobranilstvu

Sprejetje Zakona o opustitvi vrhovnega državnega pravobranilstva, državnih pravobranilstev, vrhovnega državnega tožilstva, višjih državnih tožilstev in državnih tožilstev

Sprejetje Zakona o državnem pravobranilstvu

Naredba o ustanovitvi finančne prokurature