Na Inštitutu za ustavno pravo predstavili zbornik o spreminjanju slovenske ustave

Ob 10. obletnici Inštituta za ustavno pravo so na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani predstavili zbornik Spreminjanje ustave. Zbornik obravnava nekatere najbolj aktualne primere ustavnih sprememb v Sloveniji, med drugim volitve sodnikov in spremembo imenovanja ministrov, pa tudi spremembo volilnega sistma in uvrstitev Državnega odvetništva v ustavo.

Nedavna predstavitev zbornika z naslovom Spreminjanje ustave, ki je nastal pod pokroviteljstvom Inštituta za ustavno pravo, je potrdila, da se v strokovnih krogih odvija živahen dialog, ki prinaša svež veter v razpravo o ustavni ureditvi.

V zadnjih 33 letih se še ni zgodilo, da bi imeli na mizi kar tri predloge za spremembe ustave, še dva pa trkata na vrata, je ob predstavitvi zbornika poudaril član sveta Inštituta za ustavno pravo zasl. prof. dr. Igor Kaučič. Spomnil je, da eden od njih zadeva Državno odvetništvo, kjer si prizadevajo za vpis Državnega odvetništva v ustavo.

»Strokovni predlog za vpis Državnega odvetništva v ustavo je pripravljen«, je poudarila generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in dodala, da je bil predlog deležen široke podpore predstavnikov pravne stroke in pravosodja na strokovnem posvetu v Državnem svetu RS marca letos. Izpostavila je še, da je bila o predlogu opravljena tudi odprta razprava z resornim ministrstvom, in na politiko naslovila poziv, da čim prej prične s postopkom, ki bo Državnemu odvetništvu omogočil, da končno pridobi svoj prostor v ustavi.

Na tem mestu je pomembno izpostaviti tudi potrebo po strokovnem dialogu, ki jo je poudaril predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dr. Miodrag Đorđević. V podporo prizadevanjem za spreminjanje ustave je dejal, da so te spremembe še posebej pomembne, če so rezultat strokovnega dialoga in če gre za premišljene rešitve, ki bodo koristile tudi prihodnjim generacijam.

Pri nastajanju zbornika so s svojimi prispevki sodelovali: dr. Nejc Brezovar, dr. Rok Čeferin, dr. Franc Grad, dr. Albin Igličar, dr. Marko Ilešič, dr. Igor Kaučič, dr. Ana Kerševan, mag. Urška Klakočar Zupančič, Timotej Klinc, dr. Domen Končan, Andreja Krabonja, dr. Anže Logar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Janez Pogorelec, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, dr. Dušan Štrus, dr. Andraž Teršek, dr. Dragica Wedam Lukić, dr. Saša Zagorc in dr. Mitja Žagar.

E-verzija zbornika (prenos)