Obisk Varuha človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je generalni državni odvetnici dr. Ani Kerševan predal letno poročilo za leto 2022. Poročilo na nekaj mestih obravnava tudi aktivnosti Državnega odvetništva v letu 2022. Varuh v poročilu deli stališče Državnega odvetništva, da so tožbe zoper protestnike na neprijavljenih javnih shodih pomenile nedopusten poseg v človekove pravice, sogovornika pa sta se strinjala, da Državno odvetništvo v dani situaciji glede na obstoječi Zakon o državnem odvetništvu ni imelo možnosti, da vložitev tožb odkloni. Generalna državna odvetnica je zato varuhu predstavila aktivnosti Državnega odvetništva za spremembo svojega matičnega zakona.

Predstavila mu je tudi prizadevanja Državnega odvetništva za zagotovitev kvalitetnih prevodov sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, v zvezi s čimer Državno odvetništvo aktivno sodeluje z Ministrstvom za pravosodje in Sektorjem za prevajanje Generalnega sekretariata vlade. Tako varuh kot generalna državna odvetnica sta namreč prepričana, da so kvalitetni prevodi sodb ESČP izjemnega pomena za povečevanje ozaveščenosti in varstva človekovih pravic. Varuh je ob tem pojasnil, da se dosledno spoštovanje človekovih pravic vse bolj presoja tudi kot pogoj pravilnega poslovanja gospodarskih subjektov. Sogovornika sta se na koncu strinjala, da je sodelovanje Državnega odvetništva in Varuha človekovih pravic strokovno in kolegialno, zato sta se zavezala, da si bosta za to prizadevala tudi v prihodnje.