Letna poročila o delu državnega odvetništva

Letno poročilo 2023

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2017