Novice in medijske objave

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v pritožbenih zadevah A. U. in drugi ter J. M. proti Sloveniji, ki ju je združilo 24. februarja 2022, izdalo sklep, v katerem je ugotovilo, da sta obe…

Višja državna odvetnica Valerija Vele, višja državna odvetnica Ana Kerševan, tajnica generalnega državnega odvetnika Edvina Ljubijankić in administrator – dokumentalist Tadej Možina so prejemniki…

Državno odvetništvo RS je prenovilo svojo spletno stran. Cilji prenove so uporabnikom približati delo državnih odvetnikov kot zastopnikov premoženjskih in drugih interesov države in njenih organov,…

Na slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2022, ki je potekala na Vrhovnem sodišču RS, je generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik med drugim izpostavil, da smo v času epidemije spoznali, kako si…

Državno odvetništvo RS najostreje obsoja umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja v Šmarju pri Jelšah. Umor pomeni napad na pravosodni sistem. Izvršitelji in njihovi pomočniki svoje delo opravljajo na…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je pritožbeni zadevi Q in R proti Sloveniji v sodbi z dne 8. februarja 2022 ugotovilo, da je bila pritožnici Q v postopku za izdajo dovoljenja za…