Novice in medijske objave

pogovor predstavnikov Državnega odvetništva z v. d. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Državno odvetništvo je danes obiskal vršilec dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, g. Rado Fele. Z generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan in višjim državnim…

udeleženci posveta v dvorani Državnega sveta

V dvorani Državnega sveta RS se je dne 21. 3. 2023 v soorganizaciji Državnega sveta RS in Državnega odvetništva RS odvil posvet z naslovom: "Kakšnega odvetnika potrebuje država?". Posvet je ponudil…

Emblem stebra na zeleni podlagi

Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega…

rokovanje generalne državne odvetnice s predsednico Republike Slovenije

Generalna državna odvetnica ter vodji delovnih skupin za umestitev Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ustavo Republike Slovenije in za spremembo Zakona o državnem odvetništvu, višja državna…

sestanek predstavnikov Finančne uprave Republike Slovenije s predstavniki Državnega odvetništva

Na Državnem odvetništvu Republike Slovenije so se danes na delovnem sestanku srečali predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije z generalnim direktorjem Petrom Grumom ter predstavniki Državnega…

Emblem stebra na zeleni podlagi

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan se je udeležila otvoritve sodnega leta, ki je vsako leto namenjena predstavitvi uspešnosti delovanja sodstva v preteklem letu ter njegovim usmeritvam in…