Organizacija

Državno odvetništvo opravlja naloge iz svoje pristojnosti:

 • na sedežu v Ljubljani in
 • na zunanjih oddelkih (v Celju, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju), ki so notranje organizacijske enote Državnega odvetništva.

 

Za prikaz informacij o posamezni organizacijski enoti izberite želeno regijo na zemljevidu.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Kopru
vodja:
Mojca Ivančič Jelačin, višja državna odvetnica
naslov: Ferrarska ulica 5 b, 6000 Koper
telefon: (05) 663 79 80
e-pošta: vlozisce.kpdodv@gov.si  
matična številka: 5022797005
TRR: SI56 0110 0845 0016 226

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kopru zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Kopru, Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici, Okrajnim sodiščem v Piranu, Okrajnim sodiščem v Postojni, Okrajnim sodiščem v Sežani, 
 • pred Okrožnim sodiščem v Kopru,
 • pred Delovnim sodiščem v Kopru,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Novi Gorici

  in pred

 • Višjim sodiščem v Kopru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Koper. 

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Celju
vodja:
dr. Martina Bukovec, višja državna odvetnica
naslov: Prešernova ulica 27, 3000 Celje
telefon: (03) 425 70 90
e-pošta: vlozisce.cedodv@gov.si 
matična številka: 5022797004
TRR: SI56 0110 0845 0012 346

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Celju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju pri Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v Žalcu,
 • pred Okrožnim sodiščem v Celju,
 • pred Delovnim sodiščem v Celju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Celju

   in pred

 • Višjim sodiščem v Celju,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Celje.

Državno odvetništvo Republike Slovenije
naslov: Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 244 10 00        
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si
e-pošta urada generalnega državnega odvetnika: urad.dodv@gov.si
davčna številka: 88928616
matična številka: 5022797000
TRR: SI56 0110 0845 0000 415

Državno odvetništvo na sedežu v Ljubljani je izključno pristojno za:

 • zastopanje javnega interesa v upravnih sporih;
 • zastopanje pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter mednarodnimi sodišči in mednarodnimi  arbitražami;
 • zastopanje v postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja kazenski postopek, ali so jim bile neopravičeno izrečene sankcije ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost po zakonu, ki ureja prekrške;
 • zastopanje v postopkih za revizijo postopkov javnega naročanja;
 • opravljanje nalog, ki jih iz razlogov smotrnosti ali boljše usposobljenosti sedeža Državnega odvetništva določi generalni državni odvetnik po predhodnem soglasju ministra za pravosodje.

Državno odvetništvo na sedežu v Ljubljani zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, Okrajnim sodiščem v Cerknici, Okrajnim sodiščem v Domžalah, Okrajnim sodiščem v Grosupljem, Okrajnim sodiščem v Kamniku, Okrajnim sodiščem v Kočevju, Okrajnim sodiščem v Litiji, Okrajnim sodiščem v Trbovljah in Okrajnim sodiščem na Vrhniki,
 • pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

   in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ljubljana.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Kranju
vodja:
Petra Lampič Bodlaj, višja državna odvetnica
naslov: Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj
telefon: (04) 271 11 32
e-pošta: vlozisce.krdodv@gov.si
matična številka: 5022797006
TRR: SI56 0110 0845 0019 524

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Kranju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Kranju, Okrajnim sodiščem na Jesenicah, Okrajnim sodiščem v Radovljici, Okrajnim sodiščem v Škofji Loki,
 • pred Okrožnim sodiščem v Kranju,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani - zunanjim oddelkom v Kranju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

  in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Kranj.

Državno odvetništvo, zunanji oddelek v Mariboru
vodja: Lucija Gorišek Perc, višja državna odvetnica
naslov: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor    
telefon: (02) 234 87 87
e-pošta: vlozisce.mbdodv@gov.si 
matična številka: 5022797009
TRR: SI56 0110 0845 0026 411

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Mariboru zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, Okrajnim sodiščem v Lenartu, Okrajnim sodiščem v Slovenj Gradcu, Okrajnim sodiščem v Slovenski Bistrici,
 • pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, 
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru, Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom v Slovenj Gradcu,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem, 
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Maribor ali sodnega okrožja Slovenj Gradec.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Murski Soboti
vodja: Katja Toth, višja državna odvetnica
naslov: Kocljeva ulica 1 a, 9000 Murska Sobota
telefon: (02) 535 26 80
e-pošta: vlozisce.msdodv@gov.si
matična številka: 5022797010
TRR: SI56 0110 0845 0031 552

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Murski Soboti zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Murski Soboti, Okrajnim sodiščem v Gornji Radgoni, Okrajnim sodiščem v Lendavi, Okrajnim sodiščem v Ljutomeru,
 • pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti,
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom v Murski Soboti,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Murska Sobota.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novi Gorici 
vodja:
 Helena Kodele Rupnik, višja državna odvetnica
naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
telefon: (05) 335 18 90
e-pošta: vlozisce.ngdodv@gov.si 
matična številka: 5022797011
TRR: SI56 0110 0845 0034 462

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novi Gorici zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Novi Gorici, Okrajnim sodiščem v Ajdovščini, Okrajnim sodiščem v Idriji, Okrajnim sodiščem v Tolminu,
 • pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici,
 • pred Delovnim sodiščem v Kopru - zunanjim oddelkom v Novi Gorici,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Novi Gorici

  in pred

 • Višjim sodiščem v Kopru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Nova Gorica.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek v Novem mestu
vodja: Sonja Popovič, višja državna odvetnica
naslov: Vrhovčeva ulica 18, 8000 Novo mesto
telefon: (07) 337 70 80
e-pošta: vlozisce.nmdodv@gov.si
matična številka: 5022797001
TRR: SI56 0110 0845 0035 917

Zunanji oddelek državnega odvetništva v Novem mestu zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv:

 • pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu, Okrajnim sodiščem v Brežicah, Okrajnim sodiščem v Črnomlju, Okrajnim sodiščem v Krškem, Okrajnim sodiščem v Sevnici, Okrajnim  sodiščem v Trebnjem,
 • pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu, Okrožnim sodiščem v Krškem,
 • pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani - zunanjim oddelkom v Brežicah in zunanjim oddelkom v Novem mestu,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije

  in pred

 • Višjim sodiščem v Ljubljani,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Novo mesto in Krško.

Državno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek na Ptuju
vodja:
 Valerija Vele, višja državna odvetnica
naslov: Jadranska ulica 12, 2250 Ptuj
telefon: (02) 787 90 90
e-pošta: vlozisce.ptdodv@gov.si
matična številka: 5022797002
TRR: SI56 0110 0845 0040 476

Zunanji oddelek državnega odvetništva na Ptuju zastopa subjekte iz 12. in 13. člena ZDOdv: 

 • pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, Okrajnim sodiščem v Ormožu, 
 • pred Okrožnim sodiščem na Ptuju,
 • pred Delovnim sodiščem v Mariboru - zunanjim oddelkom na Ptuju,
 • pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije - zunanjim oddelkom v Mariboru

  in pred

 • Višjim sodiščem v Mariboru,
 • Višjim delovnim in socialnim sodiščem,
 • Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter
 • Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
  kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Ptuj.