Odločbe ESČP

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) s sedežem v Strasbourgu je sodišče Sveta Evrope, ki odloča o kršitvah Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov (konvencija), zatrjevanih v individualnih ali meddržavnih pritožbah. Ko posameznik izčrpa vsa pravna sredstva v domačem pravnem redu in meni, da so mu bile kršene pravice iz konvencije, lahko vloži pritožbo na ESČP.

Zbirka Odločbe ESČP vsebuje prevode odločb, ki jih je ESČP izdalo proti Sloveniji, v slovenskem jeziku. Edina verodostojna jezikovna različica odločbe je v enem izmed uradnih jezikov ESČP, ki je dostopna v zbirki sodne prakse ESČP Hudoc (https://hudoc.echr.coe.int/). Prevodi odločb v slovenski jezik so zgolj informativne narave.

Kriteriji dopustnosti, ki jih mora izpolnjevati pritožba za obravnavo pred ESČP, so v slovenskem jeziku dostopni v Praktičnem vodniku po kriterijih dopustnostih v aktualni različici (31. avgust 2023). Izvirna različica Praktičnega vodnika po kriterijih dopustnosti je v angleškem jeziku dostopna na spletni strani https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf.