Strategije

Digitalizacija poslovanja

 

Digitalizacija poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije je eden od temeljnih ciljev prenove dela Državnega odvetništva, ki poteka v sodelovanju z drugimi deležniki v pravosodju. Zato smo na Državnem odvetništvu sprejeli Strategijo digitalne transformacije do leta 2030, v katero smo vključili vse vidike in razsežnosti vpeljave novih informacijskih sistemov.

Strategija digitalne transformacije Državnega odvetništva do leta 2030
SAO Digital Transformation Strategy up to 2030

 

 

Strategija za boj proti goljufijam in korupciji

 

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je dne 6. 6. 2023 sprejela Strategijo Državnega Odvetništva Republike Slovenije za boj proti goljufijam in korupciji, ki določa ukrepe za preprečevanje in odkrivanje goljufij in korupcije za vsa delovna področja Državnega odvetništva Republike Slovenije, ne glede na njihov vir financiranja, in sredstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Obenem je generalna državna odvetnica tudi sprejela in podpisala izjavo o politiki Državnega Odvetništva Republike Slovenije na področju boja proti goljufijam in korupciji. Z omenjeno strategijo in izjavo Državno odvetništvo Republike Slovenije izraža svojo zavezanost h krepitvi pravne, politične, etične in moralne organizacijske kulture in dodatno poudarja stališče ničelne tolerance do goljufij, nepravilnosti, nepoštenosti ali korupcije ter doslednega upoštevanja načela integritete, objektivnosti in poštenosti.

Strategija Državnega odvetništva za boj proti goljufijam in korupciji
Izjava o politiki Državnega odvetništva Republike Slovenije na področju boja proti goljufijam in korupciji