Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije je eden od temeljnih ciljev prenove dela Državnega odvetništva, ki poteka v sodelovanju z drugimi deležniki v pravosodju. Zato smo na Državnem odvetništvu sprejeli Strategijo digitalne transformacije do leta 2030, v katero smo vključili vse vidike in razsežnosti vpeljave novih informacijskih sistemov.

 

Strategija digitalne transformacije Državnega odvetništva do leta 2030
SAO Digital Transformation Strategy up to 2030