Skip to main content

Az Állami Ügyvédi Hivatal állami hatóság, amely a Szlovén Köztársaságot és más személyeket (az államot, annak hatóságait és a jogi személyekből álló közigazgatási szervezeteket) képvisel a bíróságok és a közigazgatási szervek előtt. A Szlovén Köztársaságot a külföldi, a nemzetközi bíróságok és a nemzetközi választottbíróságok előtt képviseljük, például az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió bíróságai előtt is. Jogi tanácsadást is folytatunk, és az előzetes eljárások során a viták békés rendezésével kapcsolatos, valamint egyéb feladatokat is ellátunk.

Egyéb jogi személyek vagy magánszemélyek képviselete, vagy a részükre történő jogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás nem tartozik az Állami Ügyvédi Hivatal hatáskörébe.

Az Állami Ügyvédi Hivatalban nem tartozik hatáskörünkbe, hogy bármilyen módon bekapcsolódjunk olyan bírósági eljárásokba, amelyekben a felek egyéb természetes vagy jogi személyek (tehát nem a Szlovén Köztársaság), vagy hogy ellenőrizzük azok helyes és törvényes menetét vagy a bírósági határozatok helyességét. A konkrét bírósági eljárások eljárási és anyagi-jogi jogszerűségének elbírálása ugyanis a rendes és rendkívüli jogorvoslati rendszer keretében biztosított az eljárásban részt vevő feleknek.

Az Állami Ügyvédi Hivatalban a hatáskörünkbe tartozó feladatokat a ljubljanai székhelyünkön és nyolc külső részlegen, Celjében, Koperben, Kranjban, Mariborban, Muraszombatban, Nova Goricában, Novo mesto-ban és Ptujban végezzük.

(CTRL+F2)