Standardi profesionalne etike državnih odvetnikov

Generalni državni odvetnik z namenom zagotavljanja najvišjih standardov delovanja državnega odvetništva na področju varovanja premoženjskih in ustavnih interesov Republike Slovenije ter javnega interesa, z namenom varovanja ugleda države in državnega odvetništva kot samostojnega in avtonomnega državnega organa ter v prizadevanju za krepitev zaupanja družbe v organe pravosodja ter vrednote pravne države, sprejema standarde profesionalne etike državnih odvetnikov (pdf, 3,9 Mb).