Dostopnost

Državno odvetništvo Republike Slovenije si prizadeva, da bi vsem uporabnikom omogočilo enakovreden dostopnost svojega spletišča www.dodv-rs.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

 

Izjava o dostopnosti

Državno odvetništvo se zavezuje, da bo omogočalo dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.dodv-rs.si

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: braillova vrstica),
  • bralniki zaslona že delujejo,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • modul za slepe in slabovidne.

Zavezanost k doseganju dostopnosti

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča, zlasti uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.dodv-rs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Spletišče nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.

Nedostopna vsebina

Kljub temu nekatere objavljene vsebine in dokumenti ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti predvsem zaradi nesorazmernega bremena.

Objavljene vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zakonskih zahtev glede dostopnosti, so me drugim skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa in različne kompleksne statistične tabele s podatki.

V prihodnje bomo tudi te vsebine poskušali v čim večji meri prilagajati uporabnikom in jim zagotavljati pozitivno uporabniško izkušnjo.

Izjava o dostopnosti je bila na podlagi samoocene pripravljena 10. januarja 2022.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.dodv-rs.si občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah, ki jih bomo obravnavali z vso skrbnostjo, nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Državno odvetništvo
Šubičeva ulica 2
1000 Ljubljana
e-pošta: urad.dodv@gov.si

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si