Na Dnevih slovenskega sodstva tudi o položaju državnih odvetnikov

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan se je na povabilo predsednice Slovenskega sodniškega društva dr. Vesne Bergant Rakočević udeležila Dnevov slovenskega sodstva v Termah Olimia v Podčetrtku. Tema letošnjega dogodka je bila notranja neodvisnost sodnika, slavnostni govorniki pa so se v svojih nagovorih dotaknili tudi materialnega položaja sodnikov in njihovih prizadevanj za odpravo plačnih nesorazmerij. V zvezi s tem sta tako predsednica Slovenskega sodniškega društva kot ministrica za pravosodje, dr. Dominika Švarc Pipan, posebej izpostavili tudi položaj državnih odvetnikov ter potrebo po skupnem urejanju položajev vseh deležnikov ožjega pravosodja (sodnikov, državnih odvetnikov in državnih tožilcev), saj lahko le ta pripelje do celostne ureditve stanja in zagotovi, da bodo v pravosodju delovali enako kvalificirani pravni strokovnjaki.