Novice in medijske objave

Državno odvetništvo RS je prejelo  pobudo Državnotožilskega sveta za vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na Upravno sodišče RS glede…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo odločitev v zadevi Popovič proti Republiki Sloveniji, v kateri je bil pritožnik Boris Popovič pred domačim sodiščem spoznan za krivega…

Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je danes na vljudnostni obisk sprejel veleposlanika Republike Madžarske, ekscelenco Andorja Ferenca Dávida. Namen obiska in pogovora je bila predstavitev…

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2020.  

Glede na podatke o pripadu in reševanju zadev se je skupni…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je letos doslej odločilo v petih pritožbenih zadevah proti Sloveniji. 25. marca 2021 je objavilo sklepe v zadevah Karlovšek in Bijelić, 8. aprila 2021 pa…

S tradicionalno novinarsko konferenco predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Roberta Spana, ki je letos zaradi zdravstvenih razmer potekala ob navzočnosti omejenega števila…