Novice in medijske objave

S Protokolom št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se skrajšuje rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), in sicer z…

Predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Robert Spano je ob začetku novega sodnega leta predstavil statistične podatke o sodni dejavnosti v letu 2021 ter dve dodatno uvedeni…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes v zadevi Šoba proti Sloveniji s sklepom odločilo, da je pritožba očitno neutemeljena.

Pritožnik je v pritožbi zatrjeval, da mu je na prvi stopnji…

Zaradi še vedno zaostrenih epidemioloških razmer je tudi letošnja Šola državnega odvetništva potekala na daljavo, in sicer 25. in 26. novembra. Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag.…

Državno odvetništvo RS je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije danes izvedlo sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU. Tradicionalni tridnevni dogodek, ki ga organizira…

V organizaciji Državnega odvetništva RS se je danes, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, končala prva mednarodna konferenca zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki je potekala v…