Novice in medijske objave

Prilagoditev družinskih dodatkov in različnih davčnih ugodnosti, ki jih Avstrija dodeljuje delavcem glede na državo stalnega prebivališča otrok teh delavcev, je v nasprotju s pravom Unije.

Ta…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Kodrič zaradi domnevne kršitve pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena konvencije, sklenilo, da je pritožba nedopustna.…

Dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Vesna Rijavec in generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju med Pravno fakulteto Univerze v…

V strokovni reviji za pravna vprašanja Pravni praksi je danes izšel članek o vlogi državnega odvetništva pri zaščiti državnih interesov, ki ga je napisal generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik.…

Državno odvetništvo RS je dva dni gostilo delegacijo Odvetniške pisarne Republike Ciper, in sicer Niki Paschalidou in Despo Savvidou. Namen obiska je bila seznanitev s postopki in izkušnjami Državnega…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v pritožbenih zadevah A. U. in drugi ter J. M. proti Sloveniji, ki ju je združilo 24. februarja 2022, izdalo sklep, v katerem je ugotovilo, da sta obe…