Delovna področja

zastopanje države in državnih organov pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji
zastopanje Republike Slovenije pred tujimi in mednarodnimi sodišči
zastopanje Republike Slovenije pred tujimi in mednarodnimi arbitražami
pravno svetovanje državi in državnim organom v premoženjskopravnih zadevah
oblikovanje pravnih mnenj, povezanih z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije, ter pravnih mnenj o skladnosti mnenj in ravnanj državnih organov s prakso sodišč v Republiki Sloveniji ter prakso mednarodnih sodišč in mednarodnih arbitraž
zastopanje javnega interesa