Dnevi Državnega odvetništva 2023

Na Bledu so dne 8. in 9. maja 2023 v prijetnem vzdušju potekali tradicionalni Dnevi Državnega odvetništva. Udeležili so se ga številni visoki gostje, poleg ministrice za pravosodje, dr. Dominike Švarc Pipan, ki je dogodek otvorila s slavnostnim nagovorom, še predsednik ustavnega sodišča dr. Matej Accetto, generalni državni tožilec Drago Šketa, informacijska pooblaščenka gospa Mojca Prelesnik, predsednik Višjega sodišča v Ljubljani gospod Anton Panjan, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica Upravnega sodišča gospa Jasna Šegan, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje mag. Valerija Jelen Kosi, predsednik Državne revizijske komisije gospod Samo Červek, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije gospod Janez Starman, predsednik Notarske zbornice Slovenije dr. Bojan Podgoršek, predsednica Slovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević, gospa Anita Veternik iz Društva državnih tožilcev. Slavnostni govornik je bil akad. zasl. prof. dr. dr. h. c. mult. Janez Kranjc, s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelujoči na okrogli mizi pa dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. in častna doktorica Vesna Rijavec, prof. dr. Rajko Pirnat, s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in prof. dr. Mitja Kovač, z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ministrica za pravosodje je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da so pristojnosti, ki jih izvaja Državno odvetništvo, za državo izjemnega pomena. Za njihovo učinkovitejše izvajanje je potrebna reforma institucionalnega okvira, znotraj katerega deluje Državno odvetništvo, zaradi česar Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Državnim odvetništvom pospešeno pripravlja reformo Zakona o državnem odvetništvu. Ministrica je poleg tega tudi podprla predlog za umestitev Državnega odvetništva v Ustavo Republike Slovenije.

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je v svojem nagovoru izpostavila pomembnejše rezultate dela Državnega odvetništva v letu 2022 ter opozorila na številne izzive, ki jih za delovanje Državnega odvetništva pomeni dvotirnost statusov državnih odvetnikov, zaradi katere so državni odvetniki, ki so enako strokovno kvalificirani in opravljajo enako delo, za svoje delo različno vrednoteni in nagrajeni. Ocenila je, da je zato reforma sistemske ureditve Državnega odvetništva, ki ima sicer tudi široko podporo zunanjih pravnih strokovnjakov, nujna. Na koncu je poudarila, da je za stabilnost celotnega pravosodja pomembno usklajeno urejanje položaja pravosodnih organov in ob tem izrazila nestrinjanje s prezrtostjo Državnega odvetništva s strani Ministrstva za javno upravo pri pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmerij v pravosodju.

Udeležence dogodka je nato s predavanjem o tem, kakšne naj bodo vrline branilcev prava in državnih interesov nagovoril akad. zasl. prof. dr. dr. h. c. mult. Janez Kranjc. Izhajal je iz starega Rima, v katerem je že deloval Advocatus fisci, državni odvetnik, ki je bil ugleden pravni strokovnjak in tudi zelo dobro plačan. Ker če delo ceniš, ga dobro plačaš. Med vrlinami, ki jih mora imeti vsak pravnik, še posebej pa ta, ki zastopa državo, je ob samoumevni strokovnosti in občutku za pravičnost, govornik posebej poudaril civilni pogum. Pogum povedati tudi tisto, kar ne bo všečno. Pravosodni sistem pa je simbolno prikazal s kamnitim obokom. Ta lahko stoji če ima trdne stebre.

Dogajanje prvega dne je sklenila okrogla miza z naslovom Učinkovito zastopanje države, na kateri so generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan, prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Rajko Pirnat z ljubljanske Pravne fakultete, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman in prof. dr. Mitja Kovač z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani razpravljali o tem, kako na učinkovito delo državnih odvetnikov vpliva stabilnost normativne ureditve, odnos z državo in državnimi organi kot strankami Državnega odvetništva, motivacija zaposlenih v vse bolj normiranem delovnem okolju in notranji ustroj Državnega odvetništva v luči predvidenih zakonskih sprememb.

Drugi dan je bil posvečen predstavitvi delovnih skupin Državnega odvetništva, ki pripravljajo strokovne podlage za reformo institucionalnega okvira delovanja Državnega odvetništva. Na okrogli mizi, na kateri sta poleg generalne državne odvetnice sodelovala še višja državna odvetnica Mateja Senih in višji državni odvetnik Igor Kovačič, so bili v sprotni razpravi z udeleženci dogodka predstavljeni rezultati dela delovne skupine za umestitev Državnega odvetništva v Ustavo Republike Slovenije, delovne skupine za umestitev Državnega odvetništva med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti, in delovne skupine za spremembo Zakona o državnem odvetništvu. Dogajanje na letošnjih Dnevih Državnega odvetništva se je zaključilo s predavanjem Aljoše Bagole o tem, kako biti v redu, na katerem je predavatelj na slikovit način predstavil različne in nepričakovane vplive na naše počutje, odnose in samopodobo.