Udeležba Državnega odvetništva na regionalnem srečanju državnih odvetnikov in državnih tožilcev Republike Slovenije in Republike Hrvaške

Predstavništvo Državnega odvetništva Republike Slovenije se je na povabilo generalne državne odvetnice Republike Hrvaške Zlate Hrvoj-Šipek dne 23. in 24. maja 2023 v Poreču udeležilo regionalnega srečanja državnih odvetnikov in državnih tožilcev Republike Slovenije in Republike Hrvaške, v okviru katerega je potekala tudi okrogla miza na temo povečanja učinkovitosti delovanja držav na področju preprečevanja okolju škodljivih ravnanj vključno s kaznivimi dejanji zoper okolje, v postopkih za povračilo škode, ki nastaja državi zaradi škodljivih posegov v okolje, in pri koordinaciji sodelovanja državnih odvetništev, državnih tožilstev in drugih državnih organov na tem področju.

Na okrogli mizi sta sodelovali generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in višja državna odvetnica Mateja Senih.