Novice in medijske objave

S tradicionalno novinarsko konferenco predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Roberta Spana, ki je letos zaradi zdravstvenih razmer potekala ob navzočnosti omejenega števila…

Smiselno se mi zdi poravnati v zadevi, ki je evidentno izgubljena

Jurij Groznik: Generalni državni odvetnik o neuspehih Slovenije na mednarodnih sodiščih in odgovornosti države

Slovenija je letos…

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo odločitev o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški v zvezi s terjatvami Ljubljanske banke (LB) na Hrvaškem. Sodišče je odločilo, da ni…

Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer je letošnja Šola državnega odvetništva potekala na daljavo, in sicer 14. in 15. decembra 2020.
Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag. Jurija…

Višja državna odvetnica Barbara Bavdež Žlajpah in državna odvetnica Maja Grižon sta letošnji prejemnici diplome za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja, ki jih ob dnevu pravosodja, 4. novembru,…

Na današnji dan je bila leta 1950 v Rimu podpisana Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Konvencija), s katero je bil vzpostavljen pravni temelj zaščite človekovih…