Evidenca o sodelovanju zunanjih strokovnjakov

V okviru zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji sme državni odvetnik v posamezni zadevi pritegniti k sodelovanju zunanje strokovnjake, če oceni, da potrebuje njihovo pomoč glede posameznih strokovnih vprašanj in bo to pripomoglo k hitrejši razjasnitvi zadeve.

Državno odvetništvo skladno s 15. členom ZDOdv, konec leta objavlja evidenco zadev z navedbo strokovnjakov, ki so v posamezni zadevi sodelovali z državnim odvetnikom.

Leto 2024

Predmet Izvajalec
Cenitev objekta Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko

Leto 2023

Predmet Izvajalec
Protipravno ravnanje državnih organov Igor Gatnik, sodni izvedenec
Povrnitev škode/regres KOVA, d.o.o.
Kršitev investicijskega sporazuma GeoGreen, d.o.o.
Kršitev investicijskega sporazuma UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Izbrisna tožba VEB COMPANY, d.o.o.

Leto 2022

Predmet Izvajalec
Protipravno ravnanje sodišča Olga Kotnik RDF svetovanje
Neupravičena obsodba RKDS Alenka Dervarič s.p. Rast, rač. storitve
Protipravno ravnanje državnih organov Branko Mayr
Druge odškodnine Igor Gatnik, sodni izvedenec
Protipravno ravnanje državnih organov M. Kabinet, d.o.o.

Leto 2021

Predmet Izvajalec
Odškodnina po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva Srečko Lavrenčič s. p.
Neupravičena obsodba SAROS svetovanje d.o.o.
Protipravno ravnanje državnih organov mag. Andrej Škrinjar
Zaplemba po 145. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Jorg Bleiweiss Trsteniški s. p.
Protipravno ravnanje sodišča Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Neupravičena obsodba SAROS svetovanje d.o.o.
Protipravno ravnanje državnih organov Srečko Lavrenčič s. p.
Protipravno ravnanje državnih organov Vir 3 inženiring d.o.o.
Neupravičena obsodba mag. Nina Štrajhar
Nevročene oporoke Andrej Avsenek, s. p.

Leto 2020

Predmet Izvajalec
Odškodnina po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva Srečko Lavrenčič s. p.
Neupravičena obsodba Srečko Lavrenčič s. p.
Neutemeljen pripor Srečko Lavrenčič s. p.
Protipravno ravnanje državnih organov Srečko Lavrenčič s. p.
Odškodnina po 72. členu (2. odstavek) Zakona o denacionalizaciji Vir 3 inženiring d.o.o.
Protipravno ravnanje državnih organov Vir 3 inženiring d.o.o.
Odškodnina po 72. členu (2. odstavek) Zakona o denacionalizaciji Drago Čepon, inž. Gradb. Sodni izvedenec in cenilec za gradb. in obrtn. stroko ter sodni cenilec nepremičnin
Protipravno ravnanje sodišča Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete