Forum o gospodarski in finančni kriminaliteti Društva državnih tožilcev Slovenije

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in višja državna odvetnica mag. Jerica Halilovič sta se na povabilo predsednika Društva državnih tožilcev Slovenije mag. Boštjana Valenčiča danes udeležili Foruma o gospodarski in finančni kriminaliteti, ki je potekal od 25. do 27. oktobra 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Udeležencem konference sta predstavili različne vidike sodelovanja med Državnim odvetništvom in državnimi tožilstvi s poudarkom na udeležbi Državnega odvetništva v kazenskih in z njimi povezanih izvršilnopravnih postopkih. Na koncu sta glede na veliko število odprtih vprašanj, ki vplivajo na učinkovito izvajanje pristojnosti obeh subjektov, predlagali tudi ustanovitev stalne delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov obeh organov, in periodična srečanja, na katerih bi Državno odvetništvo in državna tožilstva obravnavali skupne vsebine s področja izvajanja pristojnosti in izmenjevali dobre prakse na področju poslovanja.

Predavanje je bilo deležno velikega zanimanja, prav tako predlog za poglobljeno sodelovanje, mag. Valenčič pa je izrazil tudi željo, da bi se predstavniki Državnega odvetništva njihovih forumov udeleževali tudi v prihodnje.