Srečanja generalne državne odvetnice z ministrom za delo, ministrom za kohezijo in ministrico za digitalno preobrazbo

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je v preteklih tednih nadaljevala s srečanji z ministri posameznih resorjev, na katerih se je s sogovorniki pogovarjala o tekočem sodelovanju in morebitnih možnostih za učinkovitejše zastopanje države v zadevah iz konkretnega resorja. Na vseh sestankih je bilo ugotovljeno, da sta tvorno sodelovanje in odprta komunikacija med Državnim odvetništvom in posameznim ministrstvom nujna za zaščito interesov države na posameznem področju in da z ministrstvi potekata dobro.

V pogovoru z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mescem je generalna državna odvetnica z državnima odvetnicama Tajdo Toni in Melito Primožič predstavila predvsem področje zastopanja države v socialnih sporih, skupaj z ministrstvom pa so bile obravnavane nekatere možnosti za učinkovitejšo zaščito interesov, ki jih varuje Državno odvetništvo, na tem področju.

Na sestanku z ministrom za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandrom Jevškom sta generalna državna odvetnica in višja državna odvetnica mag. Jasmina Trivič predstavili pomembnejše premike v sodni praksi, ki se je v zadnjih letih izoblikovala na področju zastopanja države v kohezijskih zadevah, prav tako pa sta predlagali nekaj rešitev v smeri ustreznejše sistemske ureditve, ki bi po oceni Državnega odvetništva pripomogla k učinkovitejšemu reševanju sporov s tega področja. Med sogovorniki je tekla beseda tudi o prednostih svetovalne funkcije Državnega odvetništva ter o zastopanju ministrstva na področju upravnih sporov.

Tudi na sestanku z ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh, ki sta se ga poleg generalne državne odvetnice udeležili tudi vdr. Ivanka Demšar Potočnik in strokovnjakinja za informatiko na Državnem odvetništvu Saša Levstik, je bila glavna tema pogovorov sodelovanje med obema organoma, ki je bilo na obeh straneh ocenjeno kot zgledno. Tekoče sodelovanje se zaradi aktivne realizacije projekta prenove informacijskega sistema vpisnikov na Državnem odvetništvu v pomembnem delu nanaša tudi na poslovanje Državnega odvetništva, pri čemer Ministrstvo za digitalno preobrazbo Državnemu odvetništvu nudi široko strokovno podporo. Podporo v obliki svetovanja pri vprašanjih pravne narave pa ministrstvu zagotavlja Državno odvetništvo. Generalna državna odvetnica je na sestanku omenila tudi problematiko domene gov.si, ki jo je bilo pri preimenovanju iz Državnega pravobranilstva v Državno odvetništvo primorano prevzeti Državno odvetništvo, zaradi česar se v zunanji javnosti ustvarja napačen vtis, da je Državno odvetništvo organ v sestavi vlade in ne samostojni državni organ v okviru pravosodja.