Začetek izvajanja projekta Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva

V decembru 2022 je Državno odvetništvo v okviru slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) začelo z izvajanjem prvega lastnega projekta z naslovom Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva. Investicija, ki jo financira Evropska komisija, je namenjena vzpostavitvi vstopne točke za elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov s strankami.

S tem želimo avtomatizirati in poenostaviti poslovanje za državljane, pravne osebe in državne organe ter prispevati k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti slovenskega pravosodja. Vstopno točko bomo zasnovali na predhodno definiranih obrazcih za najpogostejše vrste vlog oziroma vhodnih dokumentov. Strankam bomo omogočili vnos in posredovanje vlog, listin ali dokazil, medtem ko bomo prispevali k učinkovitejši digitalizaciji poslovnih procesov z zunanjimi deležniki, saj z vstopno točko zagotavljamo delno poenotenje strukture, oblike in vsebine vhodnih dokumentov ter poenostavitev njihovega prejema, evidentiranja, razvrščanja in obdelave.

Projekt, ki ga bomo predvidoma izvajali od decembra 2022 do julija 2024, je prvi evropski projekt, ki ga izvajamo povsem samostojno in pri katerem skrbimo za prav vse njegove vidike, vključno z vodenjem, koordinacijo ter operativnim in finančnim poročanjem. Projekt hkrati predstavlja osnovo za naslednji načrtovani projekt, ki vključuje obsežnejšo in večjo nadgradnjo vstopne točke z elementi umetne inteligence, ki bodo dodatno izboljšali učinkovitost naših poslovnih procesov. Več informacij o projektu je na voljo na strani Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva.