Obisk pravosodne ministrice

Danes sta se na povabilo generalne državne odvetnice na delovnem sestanku srečali ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan. Generalna državna odvetnica je ministrici predstavila aktivnosti na Državnem odvetništvu v času od nastopa svojega mandata pred dobrim mesecem dni ter kratkoročne načrte, predvsem na področjih, na katerih se delokroga obeh organov prepletata. Sogovornici sta si bili enotni, da je potrebno obuditi prizadevanja za sprejem sprememb in dopolnitev zakona o državnem odvetništvu, glede tega sta tudi predvideli časovnico nadaljnjih skupnih aktivnosti. Ministrica je poleg tega predlagala nekaj rešitev v podporo načrtom Državnega odvetništva za izboljšanje in digitalizacijo poslovanja. Sogovornici sta v nadaljevanju izmenjali poglede o nekaterih pomembnejših vsebinskih zadevah in pretresli možne rešitve, tudi prek oblikovanja ožjih medresorskih skupin, saj je bilo ugotovljeno, da je potrebno nekatera sporna razmerja reševati na sistemski ravni. Ministrica za pravosodje in generalna državna odvetnica sta na koncu soglašali, da je sodelovanje med obema organoma zelo tvorno in se ob tem zavezali, da bosta tak odnos, tudi prek odprte, prijazne in ažurne komunikacije, negovali tudi v prihodnje.