Šola državnega odvetništva

Dvodnevna tradicionalna Šola državnega odvetništva je letos - po dveh letih zaradi znanih epidemioloških razmer – spet potekala v živo v Portorožu v organizaciji Centra za izobraževanje v pravosodju.

Tudi letos so bile teme osredotočene na aktualne pravne vsebine, ki v teoriji in sodni praksi tako naših rednih sodišč kot ustavnega sodišča in splošnega sodišča Evropske unije lahko sprožajo dileme, ki jih bo treba razrešiti, in najti nanje odgovore ter presoditi, ali izoblikovana sodna praksa te odgovore že daje.

Predavatelji so se v svojih prispevkih dotaknili številnih aktualnih vprašanj. Med drugim, ali digitalna doba predstavlja večji izziv, kot se zdi na prvi pogled, saj je mogoče, da bo delo pravnikov v prihodnje lahko prevzel robot. Ponovno je bila obravnavana za državne odvetnike vselej aktualna tema odškodninske odgovornosti države, pa tudi, kdo vse je lahko stranka državnega odvetništva in kako pristopiti k vprašanju konflikta interesov. Obravnavana so bila problematična vprašanja v zvezi z zastopanjem v upravnimi sporih in v zvezi z uporabo splošnih pogojev za gradbene pogodbe FIDIC v primerih, ko v pogodbeno razmerje kot naročnik vstopi država. Ker brez sodobnih metod vodenja institucije in organizacije ne morejo napredovati, je bila tudi to ena od vsebin dvodnevne Šole državnega odvetništva.

Generalna državna odvetnica je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavila, da je sodelovanje s Centrom za izobraževanje v pravosodju za razvoj državnega odvetništva in za kakovostno izvajanje njegovih nalog in pristojnosti bistvenega pomena. Toliko bolj zato, ker se družbene razmere v zadnjem obdobju vse hitreje spreminjajo in ker se mora država spopadati s številnimi akutnimi izzivi in področji, ki so s pravnega gledišča pogosto nova in neraziskana, sodne prakse glede pravne ureditve teh področij pa še ni. V zadnjih dveh letih se je tako država spopadala z obvladovanjem epidemioloških razmer, z regulacijo kriznih razmer na energetskih trgih ter s prilagajanjem na spremenjene okoliščine in izrazita cenovna nihanja na domačih in svetovnih trgih. Zato je ključno, da so državni odvetniki tudi v prihodnje v stiku z najnovejšimi izsledki pravne znanosti ter aktivno vključeni v razvoj pravne prakse na novih področjih, saj bodo lahko le tako državi in državnim organom še naprej nudili najkakovostnejše storitve pravnega svetovanja in zastopanja pred sodišči in drugimi organi.