ESČP zavrnilo pritožbo v zadevi Turk proti Sloveniji

V sodnem postopku pred slovenskimi sodišči je bil pritožnik na prvi in drugi stopnji spoznan za krivega kaznivega dejanja razžalitve storjenega s tiskom v tedniku Reporter. Vrhovno sodišče RS je spremenilo sodbe nižjih sodišč in izdalo oprostilno sodbo za pritožnika. V nadaljevanju je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da sta bili z oprostilno sodbo Vrhovnega sodišča RS kršeni človekovi pravici do osebnega dostojanstva ter varstva časti in dobrega imena iz 34.  in 35. člena Ustave RS.

Pritožnik je v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) izpodbijal odločbo Ustavnega sodišča RS in navajal predolgo trajanje sodnega postopka pred Ustavnim sodiščem RS ter kršitev pravice do ugleda, v katero naj bi mu bilo poseženo z odločbo Ustavnega sodišča RS.

ESČP je pritožbo pritožnika zavrnilo kot nedopustno, saj je ugotovilo, da v postopku pred Ustavnim sodiščem RS ni šlo za odločanje o civilni pravici oziroma o kazenski obtožbi v smislu prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.