Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo pritožbo Boštjana M. Turka

V sodnem postopku pred slovenskimi sodišči, je bil Boštjan M. Turk (pritožnik) na prvi in drugi stopnji spoznan za krivega kaznivega dejanja razžalitve dr. Jožeta Pirjevca, storjenega s tiskom v tedniku Reporter.  Vrhovno sodišče je spremenilo sodbe nižjih sodišč in izdalo oprostilno sodbo za pritožnika. V nadaljevanju je Ustavno sodišče ugotovilo, da sta bili z oprostilno sodbo Vrhovnega sodišča dr. Jožetu Pirjevcu kršeni človekovi pravici do osebnega dostojanstva ter varstva časti in dobrega imena iz 34.  in 35. člena Ustave.

Pritožnik je v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice izpodbijal odločbo Ustavnega sodišča in navajal predolgo trajanje sodnega postopka pred Ustavnim sodiščem ter kršitev pravice do ugleda, v katero naj bi mu bilo poseženo z odločbo Ustavnega sodišča.

Evropsko sodišče je zavrnilo pritožbo Boštjana M. Turka kot nedopustno, saj je ugotovilo, da v postopku pred Ustavnim sodiščem ni šlo za odločanje o civilni pravici oziroma o kazenski obtožbi v smislu prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.