Novice in medijske objave

V organizaciji Državnega odvetništva RS se je danes, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, končala prva mednarodna konferenca zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki je potekala v…

Državno odvetništvo RS bo v času od 2. do 4. novembra 2021 v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije organiziralo mednarodno konferenco zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči.…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je včeraj objavilo sodbo v zadevi Toplak in Mrak proti Sloveniji. Ugotovilo je kršitev 13. člena Konvencije (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) v…

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo sodbo v zadevi Pintar in ostali proti Sloveniji, ki se nanaša na skupno sedem pritožnikov. ESČP je ugotovilo kršitev 1. člena Protokola…

Prvega avgusta 2021 bo začel veljati Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana pred 70. leti in predstavlja enega od temeljnih…

Državno odvetništvo RS je prejelo  pobudo Državnotožilskega sveta za vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za izdajo začasne odredbe na Upravno sodišče RS glede…