Višja državna odvetnica Mateja Senih imenovana za namestnico generalne državne odvetnice

Vlada Republike Slovenije je 11. januarja 2024 na predlog generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan imenovala višjo državno odvetnico Matejo Senih za namestnico generalne državne odvetnice na Državnem odvetništvu Republike Slovenije.

Mateja Senih velja za eno najbolj izkušenih državnih odvetnic s skoraj 30 letno kariero na Državnem odvetništvu Republike Slovenije oziroma njegovem predhodniku, Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije. Na pravobranilstvu se je kot strokovna sodelavka zaposlila že leta 1994, leta 1997 pa je bila prvič imenovana na funkcijo državne pravobranilke. V času izvajanja funkcije je bila aktivna na praktično vseh področjih delovanja Državnega odvetništva, delo je opravljala predvsem na sedežu v Ljubljani, nekaj časa pa je vodila tudi zunanji oddelek v Novem mestu. Ima bogate izkušnje s pravnim svetovanjem in zastopanjem države na področju civilnega, gospodarskega, delovnega, stečajnega in stvarnega prava. Več let je oblikovala program vseh izobraževalnih dogodkov za državne pravobranilce, je predavateljica, članica številnih komisij in delovnih skupin ter soavtorica knjige Odškodninska odgovornost države (GV Založba, 2015). Mateja Senih je izkušena tudi na področju opravljanja vodstvenih nalog, saj je bila v obdobju med leti 2008 in 2017 namestnica trem zaporednim generalnim državnim pravobranilcem. Tokratni mandat namestnice generalne državne odvetnice je nastopila dne 18. 1. 2024, na to funkcijo pa jo je Vlada Republike Slovenije imenovala za obdobje šestih let.