Slavnostni prevzem Informacijskega sistema Feniks

Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal slavnostni prevzem Informacijskega sistema Feniks,  ki se ga je udeležila ožja delovna skupina Državnega odvetništva Republike Slovenije za izgradnjo novega informacijskega sistema Vpisniki Državnega odvetništva.

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je v svojem nagovoru izpostavila izjemno predanost projektu, ki ga je med intenzivnim delovnim procesom izkazovala celotna delovna skupina Državnega odvetništva Republike Slovenije, in izvrstno sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje.

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je izrazila zadovoljstvo ob uspešnem zaključku ambicioznega projekta v manj kot enem letu. Čestitkam se je pridružil tudi direktor Prodaje poslovni trg, Telekom Slovenije, Primož Kučič. Telekom Slovenije je s partnerji poskrbel za tehnično izvedbo projekta.

Novi sistem, ki je tekom izvedbe prevzel novo ime Feniks, predstavlja sodobno, varno, modularno in uporabniško prijazno rešitev za podporo vodenja dokumentarnega gradiva in nadzora poslovnih procesov na Državnem odvetništvu Republike Slovenije. S tem bo izvajanje aktivnosti poenostavljeno, produktivnost zaposlenih povečana, kakovost procesov pa izboljšana. Predvidene izboljšave bodo prinesle hitrejše in učinkovitejše reševanje zadev ter zmanjšanje administrativnih bremen. Z digitalizacijo poslovnih procesov, okrepljeno in optimalno razporeditvijo človeških in finančnih virov ter z opolnomočenjem vseh zaposlenih z digitalnimi in drugimi potrebnimi kompetencami bo Državno odvetništvo Republike Slovenije uspešno opravljalo svoje zakonske naloge in pristojnosti.

Informacijski sistem Feniks je bil razvit v okviru operacije Učinkovito pravosodje. Vrednost investicije v nov informacijski sistem znaša 1.641.407,72 EUR (z DDV), pri čemer je projekt prejel sofinanciranje s strani Republike Slovenije in Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada.