Podpora kolegom sodnikom in državnim tožilcem

Državni odvetniki podpiramo kolege sodnike in državne tožilce v pozivu k spoštovanju pravne države in vladavine prava in k spoštovanju odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tudi ustavne odločbe (U-I-772/21), s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da so predpisi, ki urejajo plače sodnikov, v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.