Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan na obisku: spremembe Zakona o Državnem odvetništvu na obzorju

Danes je Državno odvetništvo Republike Slovenije (v nadaljevanju Državno odvetništvo) obiskala ministrica za pravosodje, dr. Dominika Švarc Pipan. Ministrica se je srečala z generalno državno odvetnico, dr. Ano Kerševan, namestnico generalne državne odvetnice Aleksandro Vrhunc Kovačič, generalno sekretarko mag. Alenko Žagar, z vodji oddelkov in člani delovne skupine, in jim predstavila ključne prioritete svojega mandata, osredotočene na krepitev pravne države in izboljšanje učinkovitosti pravosodnega sistema v Sloveniji.

Ministrica Švarc Pipan je izrazila svojo zavezanost podpori Državnemu odvetništvu in njegovo delo ocenila kot zelo srokovno. Poudarila je, da je ena izmed njenih zadanih nalog tudi okrepitev vloge Državnega odvetništva, ki ima ključno vlogo pri zastopanju Republike Slovenije pred sodišči in upravnimi organi. V svojem nagovoru državnim odvetnikom je povedala, da je za delovanje pravne države ključno, da imamo močno in učinkovito Državno odvetništvo, ki lahko učinkovito zastopa interese države ter zagotavlja pravičnost in zakonitost.

Na srečanju se je ministrica generalni državni odvetnici dr. Ani Kerševan zahvalila za pripravljenost za sodelovanje pri zakonodajnih spremembah in predstavila okvirno časovnico, ki predvideva postopen pristop k spremembam zakonodaje, ki ureja delo Državnega odvetništva. Poudarila je, da je ključno sodelovanje med Ministrstvom za pravosodje in Državnim odvetništvom pri oblikovanju novih zakonskih določb, ki bodo odgovarjale potrebam sodobne pravne države.

Po srečanju je ministrica dejala: "Smo na začetku pomembnega procesa, ki bo okrepil vlogo Državnega odvetništva. Moja ekipa in jaz smo odločeni, da bomo sodelovali s strokovnjaki na Državnem odvetništvu ter drugimi deležniki, da bomo oblikovali zakonske spremembe, ki bodo zagotovile učinkovito delovanje in odzivanje na izzive sodobne družbe."

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je izrazila zadovoljstvo nad konstruktivnim dialogom s strani ministrice ter dodala: "Spremembe zakonodaje so ključnega pomena za našo institucijo, da lahko učinkovito opravlja svoje naloge. Veselimo se sodelovanja pri oblikovanju reform, ki bodo okrepile pravno varnost v državi."

Srečanje med Ministrstvom za pravosodje in Državnim odvetništvom je postavilo trden temelj za nadaljnje korake v procesu zakonodajnih sprememb v smeri izboljšanja pravosodnega sistema in krepitve pravnih institucij v državi.