Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan sodelovala na 33. posvetu Medicina, pravo in družba

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je kot predavateljica sodelovala na 33. tradicionalnem posvetu Medicina, pravo in družba. Dogodek, ki ga vsako leto organizirata Medicinska in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru, je potekal 21. in 22. marca 2024 na Univerzi v Mariboru.

Posvet je obravnaval aktualne teme, kot so "Zdravstvo med javnim in zasebnim sektorjem" ter "Pravica do življenja in reproduktivne pravice". Dan pred uradnim začetkom posveta je potekala tudi Študentska okrogla miza na temo umetne prekinitve nosečnosti.

Državno odvetništvo Republike Slovenije prepoznava pomen medsebojnega sodelovanja in izmenjav znanja med različnimi disciplinami, zato aktivno podpira udeležbo svojih predstavnikov na takšnih dogodkih. Dr. Ana Kerševan je na dogodku predstavila svoj pogled na premoženjskopravne zahtevke iz naslova zdravstva, s čimer je prispevala k bogati izmenjavi mnenj in izkušenj med pravnimi in medicinskimi strokovnjaki.