Srečanje generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan in nove generalne državne tožilke dr. Katarine Bergant

25. aprila 2024 sta se na prvem uradnem srečanju sestali dr. Ana Kerševan, generalna državna odvetnica, in dr. Katarina Bergant, nova generalna državna tožilka. Srečanja sta se udeležili tudi njuni namestnici, Mateja Senih in Mirjam Kline. Predstojnici sta izmenjali poglede na bistvena odprta vprašanja delovanja obeh organov ter se zavzeli za nadaljevanje in krepitev medsebojnega sodelovanja, ki je po njunih besedah že sedaj konstruktivno. Pozitivno sta ocenili tudi sodelovanje državnih odvetnikov in državnih tožilcev pri izobraževanjih ter poudarili pomen ažurne in poglobljene komunikacije pri reševanju skupnih strokovnih vprašanj. Generalna državna odvetnica in generalna državna tožilka sta se na koncu pogovora, ki je minil v prijetnem vzdušju, zavezali, da bo odprt in tvoren dialog temelj medsebojnega sodelovanja obeh organov tudi v prihodnje.