Krepitev temeljev sodelovanja: Pogovor med dr. Ano Kerševan in Jano Ahčin

V duhu krepitve sodelovanja in izmenjave mnenj sta generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in njena namestnica Mateja Senih obiskali Računsko sodišče Republike Slovenije, kjer ju je sprejela predsednica Računskega sodišča, Jana Ahčin.

Srečanje je bilo osredotočeno na razpravo o možnih izboljšavah medsebojnega sodelovanja, ki sta ga obe strani prepoznali kot ključnega za učinkovito delovanje obeh institucij v korist državljanov in države. Posebna pozornost je bila namenjena svetovalni funkciji Državnega odvetništva RS, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pravnih mnenj in podpore v procesih, ki jih nadzira Računsko sodišče.

Tovrstna srečanja med obema institucijama prispevajo k globljemu razumevanju medsebojnih potreb in pričakovanj, hkrati pa utrjujejo osnovo za prihodnje produktivno delovanje.