Srečanje predstavnikov Državnega odvetništva Republike Slovenije in Državnega odvetništva Republike Hrvaške

Na Gradu Mokrice so se sestali predstavniki Državnega odvetništva Republike Slovenije in Državnega odvetništva Republike Hrvaške (Državnega odvjetništva Republike Hrvatske). Srečanje, ki so se ga poleg generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan in glavne državne odvetnice Republike Hrvaške Zlate Hrvoj Šipek udeležili tudi namestnica generalne državne odvetnice Mateja Senih, namestnik glavne državne odvetnice Jozo Jurčević ter vodja delovne skupine za mednarodno sodelovanje na Državnem odvetništvu Republike Slovenije, višji državni odvetnik mag. Jurij Groznik, je ponovno potrdilo tradicionalno dobro sodelovanje obeh organov. Sodelujoči so se v pogovoru dotaknili številnih vprašanj v zvezi z ureditvijo, pristojnostmi in vlogo pravobranilstva v družbi, pa tudi nekaj konkretnih strokovnih dilem, s katerimi se srečujeta oba organa. Z obeh strani je bila poleg tega izražena podpora projektu regionalnih izmenjav in medsebojnemu sodelovanju na izobraževalnih dogodkih.