Predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar sprejela povabilo Državnega odvetništva k sodelovanju na strokovnem posvetu v Državnem svetu Republike Slovenije

Generalna državna odvetnica ter vodji delovnih skupin za umestitev Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ustavo Republike Slovenije in za spremembo Zakona o državnem odvetništvu, višja državna odvetnika Mateja Senih in Igor Kovačič, so danes obiskali predsednico Republike Slovenije, dr. Natašo Pirc Musar. Tema pogovora, ki je potekal v prijetnem vzdušju, je bilo nadaljnje sodelovanje obeh institucij in iskanje sinergij pri prizadevanjih za krepitev pravne države ter pri ureditvi normativnega okvirja, v katerem deluje Državno odvetništvo Republike Slovenije. V zvezi s tem je bila izpostavljena umestitev Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ustavo Republike Slovenije, s čimer bi bila zapolnjena vrzel v delu ustave, ki ureja pravosodje, v katerem so urejeni vsi subjekti pravosodja z izjemo Državnega odvetništva Republike Slovenije. Beseda je poleg tega tekla o predvidenih spremembah Zakona o državnem odvetništvu in rešitvah zakona, ki bi prispevale k večjemu zaupanju v pravosodje, in sicer tudi na področju morebitnih zlorab pravice dostopa do sodišča. Predstavniki Državnega odvetništva Republike Slovenije so predsednico republike seznanili, da bodo vse teme, o katerih je bilo govora, tudi predmet strokovnega posveta, ki bo dne 21. 3. 2023 organiziran v Državnem svetu Republike Slovenije in katerega naslov je: »Kakšnega odvetnika potrebuje država?«, ter predsednico republike povabili, da se posveta udeleži. Predsednica republike je vabilo sprejela, na posvetu pa bo sodelovala tudi s svojim nagovorom, kar bo dogodku dalo poseben pomen.