S predsednico računskega sodišča tudi o položaju državnega odvetništva

Na povabilo generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan je Državno odvetništvo Republike Slovenije danes obiskala predsednica Računskega sodišča Republike Slovenije Jana Ahčin. Z generalno državno odvetnico sta potrdili dosedanje tvorno sodelovanje in se pogovarjali o izzivih pri delu in poslovanju organov, ki ju vodita. V pogovorih je bila med drugim izpostavljena specifika dvotirnosti statusa državnih odvetnikov in težave, s katerimi se pri poslovanju zaradi sistemske premestitve državnih odvetnikov v javno-uslužbenski sistem sooča Državno odvetništvo Republike Slovenije. Računsko Sodišče Republike Slovenije je namreč v svojem revizijskem poročilu o pravilnosti poslovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije z dne 24. 11. 2022 med drugim ugotovilo, da se zaključek, da je Državno odvetništvo Republike Slovenije tudi po uveljavitvi Zakona o državnem odvetništvu pravosodni organ v smislu določb Zakona o javnih uslužbencih, ne sklada z načinom ureditve položaja državnega odvetništva v sistemu plač v javnem sektorju. Generalna državna odvetnica je v zvezi s tem poudarila, da je Državno odvetništvo Republike Slovenije glede na svoje naloge in pristojnosti nedvomno pravosodni organ, zaradi česar trenutno potekajo tudi aktivnosti v smeri spremembe Zakona o državnem odvetništvu in ponovne umestitve državnih odvetnikov v funkcionarski sistem, na podlagi katerih bodo lahko dileme glede sistemske umeščenosti Državnega odvetništva Republike Slovenije odpravljene. Predsednica Računskega sodišča Republike Slovenije in generalna državna odvetnica sta se v pogovorih dotaknili tudi možnosti za prihodnje sodelovanje obeh organov, tako v obliki svetovalnih aktivnosti kot v medsebojnih izobraževanjih o vprašanjih, glede katerih se delokroga obeh organov stikata.