Državno odvetništvo vabi na posvet: »Kakšnega odvetnika potrebuje država?«, ki bo dne 21. 3. 2023 v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije

Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države. Trenutna normativna ureditev delovanja Državnega odvetništva odpira poleg vprašanja utemeljenosti prehoda v javnouslužbenski sistem, še vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo republike Slovenije in zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena?

Govorci na posvetu bodo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije prof. dr. Matej Accetto, ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan, generalni državni tožilec Drago Šketa, predsednica sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević, profesorji Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Rajko Pirnat ter prof. dr. Damjan Možina, doc. dr. Bruna Žuber, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, odvetnik Janez Starman in predsednik Notarske zbornice dr. Bojan Podgoršek.

Dogodek si boste lahko ogledali v živo na www.ds-rs.si, posnetek bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta.