O položaju državnih odvetnikov s predsednico državnega zbora

Državno odvetništvo Republike Slovenije je danes obiskala predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič. Predsednica Državnega zbora se je z generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan pogovarjala predvsem o trenutnem položaju državnih odvetnikov po obstoječem Zakonu o državnem odvetništvu in potrebi po spremembi tega zakona, ki bo državnim odvetnikom ponovno zagotovila položaj, v katerem bodo lahko učinkovito izvajali svoje temeljne naloge, med katerimi so najpomembnejše krepitev pravne države, varstvo ustavnih interesov in javnega interesa. Predsednica Državnega zbora je izrazila mnenje, da je Državno odvetništvo organ, ki je primerljiv z državnim tožilstvom, oboji namreč na svojem področju zastopajo državo v sodnih postopkih, zaradi česar je bistveno, da je obojima zagotovljena neodvisnost pravnega razmišljanja v zadevah, za katere so pristojni. Sogovornici sta bili soglasni, da takšen položaj zahteva, da se tudi državnim odvetnikom s spremembo zakona ponovno zagotovi funkcionarski status, ki je veljal po prej veljavnem Zakonu o državnem pravobranilstvu. Ta status je namreč nujen za izvajanje temeljnih nalog Državnega odvetništva, ki so po naravi tipično funkcionarske, prav tako pa bi omogočil učinkovito izvajanje predvidenih sprememb Zakona o državnem odvetništvu v smeri možnosti odklonitve izvršitve navodila stranke, ki bi pomenila zlorabo pravic. Predsednica Državnega zbora je zato podprla prizadevanja Državnega odvetništva za zgoraj opisane spremembe Zakona o državnem odvetništvu.