Iskalnik odločb ESČP

Spletna stran je v izdelavi. Vsebina odločb ESČP je dostopna na Aktualna zbirka odločb ESČP.

Datum izdaje odločbe:
Št. pritožbe Zadeva Člen konvencije Datum odločbe Vrsta odločbe Sestava ESČP Kršitev DA / NE Odločitev ESČP Ključne besede
34694/19 in 38043/19 A.U. in drugi ter J.M. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 24.02.2022 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • nadzor nad uporabo lastnine
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
32612/19 Šoba proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 20.01.2022 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
34591/19 in 42545/19 Toplak in Mrak proti Sloveniji 3. člen Protokola št. 1 (pravica do svobodnih volitev) 26.10.2021 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
15103/20 J.T. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 18.11.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • merila sprejemljivosti
49969/14, 20530/16, 4713/17, 13244/18, 16311/18 Pintar in drugi proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 14.09.2021 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • merila sprejemljivosti
14627/21 Berlec in drugi proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 35. člen (merila sprejemljivosti) 03.03.2022 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do življenja
 • merila sprejemljivosti
35199/18 in 43635/18 Popovič proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 18.03.2021 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do življenja
9205/19 Logos Trend proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.04.2021 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
80531/12 Ahac in drugi proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.03.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • prepoved diskriminacije
 • Protokol 1/1
 • pravica do poštenega sojenja
51282/18 in 51515/18 Bijelić proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.03.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do življenja
 • pravica do poštenega sojenja
316/19 Mohorič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 08.04.2021 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
847/17 Žigon in Keber proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 26.11.2020 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • merila sprejemljivosti
58512/16 Cimperšek proti Sloveniji 10. člen (svoboda izražanja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.06.2020 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
45315/18 Gros proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.07.2020 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24816/14 in 25140/14 Hudorovič in drugi proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 10.03.2020 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • mučenje
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
54893/18 Zevnik in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.11.2019 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
29278/16 Prebil proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.03.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
36013/16 Denžič proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 17.10.2019 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • prepoved diskriminacije
49670/13 Kukaj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.06.2019 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
12096/14 in 39335/16 Rola proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 04.06.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
878/13 A.V. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 09.04.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
19938/20 Q in R proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.02.2022 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
47001/14 Rau in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.03.2019 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
36480/07 Lekić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 11.12.2018 Sodba Veliki senat NE Ni kršitve – sodba
57123/10 Aleksić proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 19.02.2019 Sodba Odbor DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
40938/16 S.S. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.10.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
45483/13 Jelen in Rifelj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
58349/09 Štefančič proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 24.10.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do življenja
47072/15 Produkcija Plus d.o.o. proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 23.10.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
52195/12 Novak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.07.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
28621/15 Devinar proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.05.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
59868/08 Vizgirda proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.08.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
47523/10 Glas-Metall Trust proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.07.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
38059/13 Svetina proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.05.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
38775/14 Krajnc proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 31.01.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
62357/14 Benedik proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 24.04.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
7189/14 Popović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 10.04.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • mučenje
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
39485/14 Pečenko proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 06.03.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
32303/13 Mirovni inštitut proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.03.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
16990/15 Nikolić proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 08.02.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • prepoved diskriminacije
66433/13 Društvo za varstvo upnikov proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.11.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
53257/13 Sazas proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 10.10.2017 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
40975/08 Čeferin proti Sloveniji 10. člen (svoboda izražanja) 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 16.01.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
50142/13 Rastoder proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.11.2017 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
57101/10 Ribać proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 05.12.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
33868/08 Kolar proti Sloveniji 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 25.09.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
47091/10 Lombar proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 06.12.2016 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
51388/13 Knežević in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.10.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
29007/08 Britovšek proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
41920/11 Antolović proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
33805/17 Zeljković proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 28.09.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
6368/10 Perme proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 21.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
21668/12 Poropat proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 09.05.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
31371/12 Vaskrsić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 25.04.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
3461/08 Hodžić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 04.04.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
68939/12 in 68949/12 Cerovšek in Božičnik proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.03.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
36480/07 Lekić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 14.02.2017 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • Protokol 1/1
42079/12 B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 17.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
23912/12 Valant proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 24.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
6387/10 Pečenko proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.11.2016 Sodba Odbor DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
29187/10 Šmajgl proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 04.10.2016 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
37242/14 Tence proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 31.05.2016 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1446/07 in 5667/07 Stibilj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
69319/12 Hajrudinović proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
53723/13 Zavodnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
71872/12 Aždajić proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
10882/10 Stanojević-Stanić proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
77212/12 Korošec proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
50844/12 Beljkaš proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
37927/12 Arapović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.11.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
3400/07 M.A. proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 15.01.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
41107/10 Y proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 28.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
16605/09 N.D. proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 15.01.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
14204/07 Mihelj proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.01.2015 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pošteno sojenje v kazenskem postopku
 • pravica do poštenega sojenja
52045/13 Jovičić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.07.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravna sredstva po ZVPSBNO
 • pravica do poštenega sojenja
37903/09 Perak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.03.2016 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16608/09 Furman proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.02.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
67503/13 Koprivnikar proti Sloveniji 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 24.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
Št. pritožbe Zadeva Člen konvencije Datum odločbe Vrsta odločbe Sestava ESČP Kršitev DA / NE Odločitev ESČP Ključne besede