Iskalnik odločb ESČP

Spletna stran je v izdelavi. Vsebina odločb ESČP je dostopna na Aktualna zbirka odločb ESČP.

Datum izdaje odločbe:
Št. pritožbe Zadeva Člen konvencije Datum odločbe Vrsta odločbe Sestava ESČP Kršitev DA / NE Odločitev ESČP Ključne besede
34694/19 in 38043/19 A.U. in drugi ter J.M. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 24.02.2022 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • nadzor nad uporabo lastnine
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
32612/19 Šoba proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 20.01.2022 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
34591/19 in 42545/19 Toplak in Mrak proti Sloveniji 3. člen Protokola št. 1 (pravica do svobodnih volitev) 26.10.2021 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
15103/20 J.T. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 18.11.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • merila sprejemljivosti
49969/14, 20530/16, 4713/17, 13244/18, 16311/18 Pintar in drugi proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 14.09.2021 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • merila sprejemljivosti
14627/21 Berlec in drugi proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 35. člen (merila sprejemljivosti) 03.03.2022 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do življenja
 • merila sprejemljivosti
35199/18 in 43635/18 Popovič proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 18.03.2021 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do življenja
9205/19 Logos Trend proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.04.2021 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
80531/12 Ahac in drugi proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.03.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • prepoved diskriminacije
 • Protokol 1/1
 • pravica do poštenega sojenja
51282/18 in 51515/18 Bijelić proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.03.2021 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do življenja
 • pravica do poštenega sojenja
316/19 Mohorič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 08.04.2021 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
847/17 Žigon in Keber proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 35. člen (merila sprejemljivosti) 26.11.2020 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • merila sprejemljivosti
58512/16 Cimperšek proti Sloveniji 10. člen (svoboda izražanja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.06.2020 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
 • merila sprejemljivosti
45315/18 Gros proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.07.2020 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24816/14 in 25140/14 Hudorovič in drugi proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 10.03.2020 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • mučenje
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
54893/18 Zevnik in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.11.2019 Sklep Odbor NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
29278/16 Prebil proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.03.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
36013/16 Denžič proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 17.10.2019 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • prepoved diskriminacije
49670/13 Kukaj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.06.2019 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
12096/14 in 39335/16 Rola proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 04.06.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
878/13 A.V. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 09.04.2019 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
19938/20 Q in R proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.02.2022 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
47001/14 Rau in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.03.2019 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
36480/07 Lekić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 11.12.2018 Sodba Veliki senat NE Ni kršitve – sodba
57123/10 Aleksić proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 19.02.2019 Sodba Odbor DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
40938/16 S.S. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.10.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
45483/13 Jelen in Rifelj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
58349/09 Štefančič proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 24.10.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do življenja
47072/15 Produkcija Plus d.o.o. proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 23.10.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
52195/12 Novak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.07.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
28621/15 Devinar proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.05.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
59868/08 Vizgirda proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.08.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
47523/10 Glas-Metall Trust proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.07.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
38059/13 Svetina proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.05.2018 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
38775/14 Krajnc proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 31.01.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
62357/14 Benedik proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 24.04.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
7189/14 Popović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 10.04.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • mučenje
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
39485/14 Pečenko proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 06.03.2018 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
32303/13 Mirovni inštitut proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.03.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
16990/15 Nikolić proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 08.02.2018 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • prepoved diskriminacije
66433/13 Društvo za varstvo upnikov proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.11.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
53257/13 Sazas proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 10.10.2017 Sklep Odbor NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
40975/08 Čeferin proti Sloveniji 10. člen (svoboda izražanja) 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 16.01.2018 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
50142/13 Rastoder proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.11.2017 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
57101/10 Ribać proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 05.12.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • prepoved diskriminacije
33868/08 Kolar proti Sloveniji 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 25.09.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
47091/10 Lombar proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 06.12.2016 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
51388/13 Knežević in drugi proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.10.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
29007/08 Britovšek proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
41920/11 Antolović proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
33805/17 Zeljković proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 28.09.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
6368/10 Perme proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 21.07.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
21668/12 Poropat proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 09.05.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
31371/12 Vaskrsić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 25.04.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
3461/08 Hodžić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 04.04.2017 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • Protokol 1/1
68939/12 in 68949/12 Cerovšek in Božičnik proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.03.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
36480/07 Lekić proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 14.02.2017 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • Protokol 1/1
42079/12 B.K.M. Lojistik Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 17.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
23912/12 Valant proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 24.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
6387/10 Pečenko proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.11.2016 Sodba Odbor DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
29187/10 Šmajgl proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 04.10.2016 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
37242/14 Tence proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 31.05.2016 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1446/07 in 5667/07 Stibilj proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
69319/12 Hajrudinović proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
53723/13 Zavodnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
71872/12 Aždajić proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
10882/10 Stanojević-Stanić proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
77212/12 Korošec proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
50844/12 Beljkaš proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.10.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
37927/12 Arapović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 29.11.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
3400/07 M.A. proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 15.01.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
41107/10 Y proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 28.05.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
16605/09 N.D. proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 15.01.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
14204/07 Mihelj proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.01.2015 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pošteno sojenje v kazenskem postopku
 • pravica do poštenega sojenja
52045/13 Jovičić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.07.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravna sredstva po ZVPSBNO
 • pravica do poštenega sojenja
37903/09 Perak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.03.2016 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16608/09 Furman proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.02.2015 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
67503/13 Koprivnikar proti Sloveniji 46. člen (zavezujoča narava in izvršitev sodb) 24.01.2017 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • zavezujoča narava in izvršitev sodb
76141/01, 25387/02 in 5925/05 Tratar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 04.10.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
71476/01 Antolič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.09.2006 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
34787/04 Strehar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.07.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
34544/02 Klinar proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.04.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
33561/02 Ovniček proti Sloveniji 6. člen (prvi odstavek - pravica dostopa do sodišča, do javne obravnave, do neodvisnega in nepristranskega sodišča ter do sojenja v razumnem roku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
24376/08 Kovačič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
25634/05 Beguš proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.12.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
6234/10 Praznik proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 28.06.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
6387/10 Pečenko proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 04.12.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
6000/10 Brlek proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 06.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
24383/12 Kariž proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
29998/10 Puzin proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 06.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
5773/10 Maselj proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 06.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
5998/10 Petrović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 06.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
6687/10 Faganel proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 06.11.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • mučenje
72072/12 Bubnik proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.10.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
24141/06 Pipuš proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 16.10.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
60642/08 Ališič in dva druga proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 16.07.2014 Sodba Veliki senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • Protokol 1/1
14717/04 Berger Krall in drugi proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.06.2014 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • Protokol 1/1
 • pravica do poštenega sojenja
25326/11 Kastelic proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32863/05 L.M. proti Sloveniji 5. člen (pravica do svobode in varnosti) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 12.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica posameznika do svobode
 • pravica posameznika do osebne varnosti
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
31765/08 Lamovec proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.05.2014 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
25516/12 Bizjak proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 08.07.2014 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • mučenje
10761/09 Jatairways A. D. Beograd proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.07.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5741/10 Šemić proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 05.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
1543/12 Petek proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1363/07 Kolar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
50996/08 Hit d.d Nova Gorica proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 05.06.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
63655/11 Mavrič proti Sloveniji 6. člen (tretji odstavek - procesna jamstva v kazenskem postopku) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.05.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20981/10 Mladina d.d. Ljubljana proti Sloveniji 10. člen (svoboda izražanja) 17.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
7054/10 Četić proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 27.02.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
5738/10 Šabić proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 03.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
47318/07 Jelševar in drugi proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 11.03.2014 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
6904/10 Kovačič proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 11.03.2014 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • mučenje
22799/09 Sotošek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
34386/10 Bokal proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6625/10 Beganović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 03.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
6120/10 Slemenšek proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 03.04.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
26828/06 Kurić in ostali proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 12.03.2014 Sodba Veliki senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
6011/10 Štrukelj proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 27.02.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
34747/06 Bitenc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.01.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5747/10 Jevšnik proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 09.01.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
24125/06 W. proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 23.01.2014 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
59284/08 Šild proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 17.09.2013 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
7233/04 Gobec proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.10.2013 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
7709/06 Plut in Bičanič - Plut proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.07.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
36261/08 Zavodnik proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.11.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33333/11 Sotošek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.11.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
9842/07 Sedminek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 24.10.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
52886/08 Švara proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 10.10.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
10017/10 Beltram in Beltram Cerovšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 10.10.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41391/06 Trunk proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42224/04 Podbelšek Bračič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
23416/06 Habič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
49323/06 Orožim proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5420/07 Novak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42977/04 Fortunat proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
31594/08 Grešovnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.07.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
67793/10 Grupa Zastava Vozila, a. d. proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41416/06 Mežnarič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
29119/06 Meglič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32238/08 Jeznik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.06.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
44100/09 Vukadinovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41060/07 Pašić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.04.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6781/09 Bradeško in Rutar marketing d.o.o. proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.05.2013 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
11411/11 Milenovič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.02.2013 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
20159/06 Stojc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22163/08 Mesesnel proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.02.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24162/06 Kovinar d. o. o. proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.01.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42236/05 Hartman proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
14889/08 Marguč proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.01.2013 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
38975/05 Madžarević proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.05.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
44901/05 Pečnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.09.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33347/07 Grobin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.01.2013 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
62120/09 Volk proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 13.12.2012 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do življenja
21308/06 Žele proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.11.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
50719/06 Bjelič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
40445/06 Rasiewicz proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
17596/06 in 17608/06 Zabovnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32600/05 Barišič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
44135/06 Pečnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.10.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
18027/05 Štefančič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 25.10.2012 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
35016/05 Peruš proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.09.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
48163/08 Jama proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.07.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
67447/01 Žehelj proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
40245/10 X proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 28.06.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
26828/06 Kurić in drugi proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 14. člen (prepoved diskriminacije) 26.06.2012 Sodba Veliki senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
 • prepoved diskriminacije
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
41356/08 Butolen proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 26.04.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
36349/05 Rijavec proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.05.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
10390/09 Berdajs proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.03.2012 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
21313/06 Kralj proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.04.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
28275/06 Gobec proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 26.04.2012 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
26971/07 V. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 01.12.2011 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
22174/06 in 24341/06 Grebenc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 24.11.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41293/05 K. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 07.07.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
31675/05 Maksimovič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.02.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
45082/05 S. I. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 13.10.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
28708/06 Trdan in Č. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 07.12.2010 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
57655/08 Suhadolc proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 17.05.2011 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
3127/09 Flisar proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.09.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5774/10 in 5985/10 Mandić in Jović proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 20.10.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
5903/10, 6003/10 in 6544/10 Štrucl in drugi proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 20.10.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
5711/10 Lalič in devet drugih proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 27.09.2011 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • mučenje
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
31391/05 Mramor proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
7351/04 Simončič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2011 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
35264/04 Oklešen in Pokopališko Pogrebne Storitve Leopold Oklešen s.p. proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 30.11.2010 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • Protokol 1/1
43155/05 Z. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2010 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
 • pravica do poštenega sojenja
20965/03 Ribič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.10.2010 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
26828/06 Kurić in drugi proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 13.07.2010 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
28662/05 Maksimovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.06.2010 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
35463/02 Umek proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.01.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
8673/05 in 9733/05 Eberhard in M. proti Sloveniji 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) 01.12.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do spoštovanja zasebnega/družinskega življenja
16400/06 Nezirović proti Sloveniji 25.11.2008 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravna sredstva po ZVPSBNO
33946/03 Lesjak zoper Slovenijo 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.07.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
21055/03 Gaspari (prej Blaž) zoper Slovenijo 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.07.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
14610/02 Blekić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.07.2009 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
75201/01 Grušovnik proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.06.2009 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • prepoved diskriminacije
 • Protokol 1/1
 • pravica do poštenega sojenja
1926/03 Stojnšek proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 23.06.2009 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • mučenje
28456/03 Korelc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 12.05.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
44574/98, 45133/98 in 48316/99 Kovačić in drugi proti Sloveniji 14. člen (prepoved diskriminacije) 03.10.2008 Sodba Veliki senat NE Izbris zadeve
 • prepoved diskriminacije
71463/01 Šilih proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 09.04.2009 Sodba Veliki senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do življenja
21415/02 Rogelj proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.03.2009 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
35475/02 Geršak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.05.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76525/01 Cokan proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
36054/02 Hriberšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77522/01 Sedmak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
39137/02 Fonda proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
26342/02 Atelšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
37006/02 Pavlovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.11.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
28936/02 Acikgöz zoper Slovenijo 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.02.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42852/02 Bunčič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 24.01.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
44581/98 Gerden proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.03.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
48782/99 Knez in drugi proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.02.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
48374/99 Attems in ostali proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 04.01.2008 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
66822/01 Dolhar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.03.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
37166/02 Jelenc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.11.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
37062/02 Lednik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.11.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33584/02 Ramšak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.11.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38350/02 Tomažič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.12.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32989/02 Šakanovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.12.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
39154/02 Šramel proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.12.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
44580/98 Sirc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.04.2008 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75608/01 Božović proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 28.09.2006 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
42486/98 Levačič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.12.2001 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
41511/02 Radivojević proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
39160/02 Stropnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
43445/98, 49740/99, 49747/99, 54217/00 Predojević, Prokopović, Prijović in Martinović proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.12.2004 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
75618/01 Novak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
59441/00 Rančič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.11.2006 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
38528/02 Rodič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25046/02 Prevalnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22174/02 in 23666/02 Arsenić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
48775/99 Bunjevac proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 19.01.2006 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
 • pravica do poštenega sojenja
37296/02 Radanovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41514/02 Stevančevič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6855/02 Novina proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 26.10.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76395/01 Kezič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2007 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
43393/98 Matko proti Sloveniji 3. člen (prepoved mučenja) 02.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • mučenje
27946/02 Antolič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33538/02 Šolinc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6819/02 Kamenik proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.09.2008 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
76434/01 Žnidar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
9301/02 Zemljič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24896/02 Zakonjšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77512/01 Vidovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75701/01 Videmšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25053/02 Škrablin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38933/02 Hudomalj proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
71463/01 Šilih proti Sloveniji 2. člen (pravica do življenja) 28.06.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do življenja
24784/02 Stradovnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
21464/02 Soleša proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75810/01 Slemenšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24897/02 Rupnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20254/02 Rozman proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
7210/02 Rober proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
10288/02 Repas proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76199/01 Puž proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75784/01 Prekoršek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22266/02 Požin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25055/02 Pfeiffer proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
17337/02 Pažon proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20543/02 Pavlovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1423/02 Ožek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6799/02 Muratovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77545/01 Mulej Zupanec in ostali proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1461/02 Marinovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
17321/02 Lorbek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33553/02 Lesjak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77542/01 Kumer proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20300/02 Kukovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75787/01 Krznar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75742/01 Kovačič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33541/02 Hribar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33595/02 Herič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38333/02 Grušovnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
14852/03 Gluhar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33573/02 Gavranič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 23.11.2006 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
37057/02 Gashi proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32958/02 Gaischeg proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32964/02 Đakovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75688/01 Žogler proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16281/02 Žlender proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
27701/02 Židov proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75684/01 Žagar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
9296/02 Žagar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 23.11.2006 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • pravica do poštenega sojenja
1411/02 Zupanc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
2792/02 Zorc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 02.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
35063/02 Zgonjanin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22235/02 Witmajer proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
43365/02 Vukovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25616/02 Vrečko proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33549/02 Vrbanec proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42281/02 Vodeb proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
36550/02 Višnjar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6841/02 Virjent proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
54836/00 Imširovič proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.08.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
9303/02 Varacha proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6552/02 Urbanija proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
45941/99 Turk in ostali proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 12.12.2006 Sodba Senat NE Izbris zadeve
 • pravica do poštenega sojenja
42863/02 Trebovc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75617/01 Švarc in Kavnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 08.02.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
19611/04 Šubinski proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20526/02 Štavbe proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
45936/99 Šilc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33578/02 Šeliga proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat NE Ni kršitve – sodba
 • pravica do poštenega sojenja
10299/02 Svetlin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77543/01 Stakne proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77779/01 Sluga proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42246/02 Sehur proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1419/02 Schützenhofer proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.08.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75779/01 Rožič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75697/01 Rojnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77819/01 Rojc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16263/02 Ramšak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42306/02 Rakanovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
4562/02 Radojčič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
20290/02 Radakovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22172/02 Prljanović proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.08.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76515/01 Podkrižnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5176/02 Podjaveršek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
54503/00 Plantarič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77821/01 Planko proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
66819/01 Petan proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76439/01 Pečnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
4225/02 Olenik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 02.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76438/01 Obrovnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75567/01 Oberwalder proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 18.01.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
49016/99 Novak proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
21675/02 Nose proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75777/01 Nahtigal proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
37294/02 Mušič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42252/02 Mulej proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
17360/02 Mrkonjič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
30946/02 Mlakar proti Sloveniji 12.12.2006 Sklep Senat NE Izbris zadeve
43548/02 Mijatovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
27102/02 Mežan proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75815/01 Meh proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
35489/02 Marič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
40125/02 Mandir proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75745/01 Mamič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75778/01 Mamič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75773/01 Majhen proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5186/02 Lušničkič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16492/02 Lukenda II proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
66824/01 Lesar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42260/02 Lampret proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20952/21 A.T. proti Sloveniji 6. člen (prvi odstavek - pravica dostopa do sodišča, do javne obravnave, do neodvisnega in nepristranskega sodišča ter do sojenja v razumnem roku) 13.10.2022 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
33488/02 Lakota proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
55062/00 Kveder ml. proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
8756/02 Kuzmin proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
28922/02 Kunstič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76524/01 Kukavica proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77778/01 Kristan proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
47825/99 Krisper proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 23.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77541/01 Krašovec proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75705/01 Kramer proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75616/01 Krajnc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
27694/02 Krajnc proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
18831/02 Kračun proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
19894/02 Kotnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
17330/02 Kotnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77769/01 Kos proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25195/02 Korda proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.11.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
25630/02 Kodermac proti Sloveniji 35. člen (merila sprejemljivosti) 23.11.2006 Sklep Senat NE Nesprejemljiva pritožba
 • merila sprejemljivosti
40128/02 Kočevar proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
66458/01 Klinar proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75798/01 Klaneček proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75574/01 Keržina Kukovec proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
7883/02 Jurkošek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20610/02 Jurkošek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38341/02 Ješič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
4267/02 Jenko proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5044/02 Jelen proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42857/02 Irgolič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
16484/02 Imširović proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.08.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75790/01 Ibrahimi proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75817/01 Huseinović proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
41513/02 Husejinović proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75628/01 Hrustelj proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
10296/02 Hriberšek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75695/01 Hafner proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
14619/02 Guzej proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
26867/02 Grzinčič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 03.05.2007 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
29891/02 Grenko proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
9277/02 Gradič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75813/01 Goršek proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
4507/02 Goričan proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77819/01 Gorenjak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76378/01 Golenja proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5059/02 Gaber proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5110/02 Falnoga proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77818/01 Ferlič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75366/01 Fetiš d.o.o. proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
49019/99 Eucone d.o.o. proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5162/02 Drozg proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76212/01 Dreu proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
37289/02 Dragovan proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38310/02 Draganovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38523/02 Divkovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
70660/01 Digitel d.o.o. proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1438/02 Deželak proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
38597/03 Čuden in ostali proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 21.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
6539/02 Čop proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
33024/02 Čakš proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 07.12.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75653/01 Cvetrežnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
57566/00 Cundrič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 30.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76430/01 Cmok proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77796/01 Cekuta proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
21462/04 Boškovič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
5158/02 Boškič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
23571/02 Blatešič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77809/01 Blagojevič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
42274/02 Bizjak Jagodič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
1459/02 Beriša proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.07.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
39178/02 Benedejčič in Tratnik proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
77519/01 Bendič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 01.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
7877/02 Beloševič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
24901/02 Bedi proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75402/01 Bauer proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
75809/01 Bastič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
76512/01 Baltič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 09.03.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
26881/02 Avdič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 13.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
22174/02 in 23666/02 Arsenić proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 29.06.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
27946/02 Antolič proti Sloveniji 13. člen (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 27.04.2006 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
20256/20 Dolenc proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 20.10.2022 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
32737/21 Turk proti Sloveniji 6. člen (prvi odstavek - pravica dostopa do sodišča, do javne obravnave, do neodvisnega in nepristranskega sodišča ter do sojenja v razumnem roku) 15.12.2022 Sklep Senat NE Ni kršitve – sklep
21164/20 Rutar in Rutar Marketing d.o.o. proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 15.12.2022 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
64725/19 Ferhatović proti Sloveniji 1. člen Protokola št. 1 (varstvo premoženja) 07.07.2022 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • Protokol 1/1
10397/20 Letonje proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 06.07.2023 Sodba Odbor DA Kršitev – sodba (utemeljenost)
 • pravica do poštenega sojenja
20256/20 Dolenc proti Sloveniji 6. člen (pravica do poštenega sojenja) 22.02.2024 Sodba Senat DA Kršitev – sodba (utemeljenost in pravično zadoščenje)
 • pravica do poštenega sojenja
Št. pritožbe Zadeva Člen konvencije Datum odločbe Vrsta odločbe Sestava ESČP Kršitev DA / NE Odločitev ESČP Ključne besede