Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za evidence

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za evidence za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Kopru z dne 13. 6. 2019

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji državni odvetnik

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji državni odvetnik za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani z dne 4. 6. 2019

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji državni odvetnik

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji državni odvetnik v mednarodnem oddelku za nedoločen čas na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani z dne 28. 3. 2019