Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest Kandidat za državnega odvetnika II

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani z dne 5. 7. 2021

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Celju z dne 8. 3. 2021

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest višji državni odvetnik

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest višji državni odvetnik za nedoločen čas v Mednarodnem oddelku na sedežu Državnega odvetništa v Ljubljani z dne 1. 2. 2021

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Kranju z dne 10. 11. 2020