Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Vodja službe za informatiko in informatizacijo poslovnih procesov

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Kranju z dne 15. 6. 2020

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Državni odvetnik

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Državni odvetnik za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani z dne 23. 4. 2020

Javni natečaj za zasedbo treh uradniških delovnih mest Kandidat za državnega odvetnika I

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Mariboru z dne 13. 12. 2019